Nytt verneombud – hva nå?

Her er 8 punkter som sikrer at et nyvalgt verneombud får en god start i den nye rollen sin.
Anne SandtorpRådgiver HMS
fredag 10. mai 2024
HMS
Lesetid: 2 Minutter
Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp

Når man ansetter nye medarbeidere ser heldigvis mange virksomheter nytteverdien av en god onboarding, og både for nye ledere og andre utarbeides oppfølgingsplaner og fadderordninger. Hva med verneombud og andre tillitsvalgte? Hva gjør du som arbeidsgiver for å sikre eller bidra til at de kommer godt i gang i den nye rollen sin?

Fagorganiserte tillitsvalgte har i noen tilfeller en bedriftsgruppe å søke råd hos, andre ganger kun eksterne kontaktpersoner i den fagforeningen de tilhører. Verneombudet står ofte enda mer alene. Mange steder kan et hovedverneombud bidra til en god innføring i rollen, mens i andre virksomheter har man kun ett verneombud, eller hovedverneombudet er like uerfarent som verneombudet.

Det varierer hvordan virksomhetene forteller om verneombudsrollen og samarbeidsmuligheter i forkant av valget, og uansett er det mye som er nytt og uoversiktlig for et nyvalgt verneombud. Her er vårt forslag til noen enkle grep som kan gi verneombudet en bedre start, og bidra til godt og effektivt samarbeid fra første stund.

Behov for HMS-opplæring? Kurs 4. og 5. juni i Oslo

Introduksjonspunkter for nyvalgt verneombud

  • Avklar med verneombud, og bestill nødvendig HMS-/verneombudsopplæring
  • Foreslå et møte mellom avtroppende og påtroppende verneombud for nyttig erfaringsoverføring, evt. sammen med hovedverneombud hvis man har.
  • Arranger et innledende møte med «fagansvarlig» arbeidsmiljø/HMS, som kan gi en kort innføring i mål og handlingsplan, interne systemer, organisering og status.
  • Gjennomfør grunnopplæring (40 timer, evt. opplæring med annen varighet basert på forsvarlighetsvurdering).
  • Arranger et møte med øverste leder, evt. aktuell(e) leder(e) i verneområdet til verneombudet.
    Her kan leder og verneombud repetere det systematiske arbeidsmiljøarbeidet, gå gjennom planlagt aktivitet, og bli enige om samarbeidsform.
  • Informer om arbeid med bedriftshelsetjeneste (hvis aktuelt) og kontaktperson.
  • Foreslå gjerne et møte med andre tillitsvalgte (fagorganisert eller andre) med gjennomgang av oppgaver, ansvarsområder og samarbeid.  
  • Legg til rette slik at vedkommende kan gi informasjon til kollegaer i verneområdet (allmøte, avdelingsmøte, intranett, …)

Med disse punktene blir verneombudet både introdusert for sine viktigste samarbeidspartnere, og får gjentakende informasjon om det pågående arbeidsmiljøarbeidet. Det er som sagt mye å sette seg inn i, og ved å snakke om det systematiske HMS-arbeidet både før og etter lovpålagt opplæring, får sannsynligvis verneombudet enda bedre utbytte av opplæringen. Da kan man i mye større grad relatere den generelle opplæringen til interne forhold, og så komme tilbake til virksomheten og omsette oppæringen i praksis.

Gratis sjekkliste: Kom i gang med HMS

Vi gir deg ti råd om konkrete tiltak når du vil gå fra ord til handling i HMS-arbeidet.

Les mer og last ned gratis. 

Del siden: