Klasseromskurs

HMS for verneombud og AMU – kontor og butikk

Lovpålagt opplæring og HMS-kompetanse

Kurset gir deg en god innføring i verneombudenes og AMU-representantenes rolle, og det systematiske HMS-arbeidet spesielt for kontor og butikk. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring.

Du lærer om de ulike HMS-aktørenes roller, plikter og oppgaver. Bransjerelevante temaer som arbeidsglede, samarbeid, stress, vold og trusler, inneklima, smittevern og ergonomi blir gjennomgått særskilt. 

En kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.

Klasseromskurs

Oslo - Scandic St. Olavs plass 15.11.22 09:00 2 dager à 7 timer Ledige plasser
Bestill kr. 7 790,- (unntatt MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hva det systematiske HMS-arbeidet skal inneholde 
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant 
  • Hvilke andre roller som finnes, og hvordan de skal bidra i arbeidsmiljøarbeidet
  • Om relevante arbeidsmiljøfaktorer 
  • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen, samt avvikshåndtering 
  • Hvordan du kommer i gang i rollen din og derigjennom bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet 

 

Arbeidsmiljølovens krav til opplæring

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte, i utgangspunktet 40 timer. Dersom partene finner det hensiktsmessig basert på en forsvarlighetsvurdering av kompleksitet og risikoforhold, kan de avtale en kortere opplæringstid. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. Simployer presiserer at den enkelte deltaker selv har ansvar for å avklare om dette kurset er tilstrekkelig for sin virksomhet. 

Product Program

Program - dag 1 - 15. november 2022

Program - dag 2 - 16. november 2022

Hvem passer dette for?

Verneombud og AMU-representanter i kontor- og butikklignende virksomheter, samt ledere som ønsker en grundigere innføring i HMS-arbeidet.

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 9 t rettslære + 5 t annet.

Product instructors

Kursholdere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Les mer om Anne