Nye regler for innleie skaper usikkerhet

Snart strammes adgangen til innleie fra bemanningsforetak inn. En drøy måned før regelendringen trer i kraft er mange virksomheter usikre på hva endringene innebærer for dem og mange misforstår hva som egentlig endres.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 15. februar 2023
Lesetid: 2 Minutter
- Mange virksomheter tror at de ikke kan ansette noen midlertid lenger, sier rådgiver Ragni Myksvoll Singh i Simployer.

De nye endringene i innleiereglene trer i kraft 1.april. De nye reglene blir innført for å stramme inn regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. 

- Mange tror nå at de ikke kan ansette noen midlertid lenger, og noen blander også sammen reglene for innleie fra bemanningsforetak og såkalte produksjonsbedrifter, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.  

Kan fortsatt ansette midlertidig direkte i virksomheten

I dag kan virksomheter som har behov for arbeidskraft blant annet leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak i samme utstrekning som de kan benytte midlertidig ansettelse. Et av de mest praktiske vilkårene for å kunne leie inn arbeidstakere er der arbeidet er av midlertidig karakter.

- Med regelendringene vil det ikke lenger være mulig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak der arbeidet er av midlertidig karakter, som for eksempel ved sesongsvingninger. Men det er fortsatt mulig å ansette arbeidstakere direkte i virksomheten der arbeidet er av midlertidig karakter. Det er altså ingen endringer i adgangen til midlertidig ansettelse. Endringen i innleiereglene vil tvert imot kunne medføre at det blir flere midlertidige ansettelser enn i dag, sier Simployers juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Det vil også fortsatt være mulig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak dersom man har behov for vikarer eller dersom man er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett og inngår avtale med de tillitsvalgte.

Den store lønn- & personaldagen 2024

Norges største fagdag for lønn og HR! I september kommer vi til seks forskjellige byer + sender direkte. Meld-på-tidlig pris til og med 21. juni.

Gå til årets program

Ingen endringer i adgangen til innleie fra produksjonsbedrifter

Arbeidsmiljøloven regulerer både adgangen til å leie inn fra virksomheter som har til formål å drive utleie, bemanningsforetak, og fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, såkalte produksjonsbedrifter. Det er andre vilkår for å leie inn fra produksjonsbedrifter, og adgangen til å leie inn fra produksjonsbedrifter er videre enn adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak.

- Det er ingen endringer i adgangen til å leie inn fra produksjonsbedrifter. Endringene som kommer gjelder kun innleie fra bemanningsforetak, sier Myksvoll Singh.

For at virksomheten skal kunne regnes som en produksjonsbedrift er det vilkår om at utleien skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleiers hovedvirksomhet og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Den utleide arbeidstakeren må i tillegg være fast ansatt hos produksjonsbedriften.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: