Når skolene plutselig stenger (igjen)

Foreldre på flere steder i landet har den siste tiden opplevd at skolen stenger, og at barn og foreldre må i karantene eller ha hjemmeskole. Hvilke regler gjelder nå?
tirsdag 1. september 2020
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

På mange steder i Norge har skoler den siste tiden blitt stengt på kort varsel på grunn av koronasmitte. Foreldre i Hamar, Lørenskog, Fredrikstad og Indre Østfold er blant dem som på kort varsel har fått beskjed om å hente barna og holde dem hjemme i 10 dager.

– Det er en problemstilling vi sannsynligvis vil se mer av gjennom høsten, ettersom smittevernmyndighetene sin strategi nå går ut på å slå ned lokale utbrudd med lokale tiltak. Det betyr at enkeltskoler og enkeltklasser kan bli stengt på kort varsel, med de utfordringene det gir for arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Må bruke omsorgspenger

Dersom det er barna som må være hjemme i karantene, mens foreldrene selv kunne gått på jobb dersom de hadde mulighet, er det omsorgspenger som gjelder.

– En av foreldrene kan da være hjemme med barn under 13 år som ikke kan gå på skolen eller i barnehagen, og har da krav på omsorgspenger, eller syke barn-dager som det gjerne kalles. Her er det imidlertid ikke lenger fritt frem, slik det var i vår, men de vanlige kvotene som gjelder. Disse ble imidlertid nullstilt 1. juli, slik at alle foreldre startet med full kvote fra i sommer, sier Brostrøm.

Det betyr at de fleste foreldre med ett eller to barn har 10 dager hver, mens de som har tre barn eller flere kan være hjemme 15 dager hver med omsorgspenger.

Ved egen karantene

Dersom foreldrene også blir pålagt karantene, har de imidlertid rett på sykepenger.

– Når foreldrene selv ikke har mulighet til å gå på jobb fordi de er ilagt karantene, vil de etter reglene som gjelder nå ha rett til å være hjemme med sykepenger. Her gjelder de «vanlige» reglene for bruk av egenmelding. Det betyr at de fleste vil trenge en sykmelding fra dag fire eller ni, avhengig av om virksomheten følger folketrygdloven eller anbefalingene i IA-avtalen, sier Brostrøm.

Når det gjelder sykepenger er det ingen kvoter, men de vanlige reglene som gjelder.

Kan kreve hjemmearbeid

For arbeidstakere som er hjemme på grunn av karantene, og uten at reelt sett er syke, kan imidlertid arbeidsgiver kreve at de ansatte jobber når det er mulig.

– For arbeidstakere som har jobber som er mulig å gjøre helt eller delvis hjemmefra, vil arbeidsgiver kunne kreve at de jobber i karantenetiden. Dersom det ikke er mulig for den ansatte å kombinere jobb med barnepass eller hjemmeskole, er det eventuelt omsorgspenger som gjelder, sier Brostrøm.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: