Når en ansatt mister førerkortet

Hva skjer når en ansatt som trenger førerkortet i jobben mister lappen? Det kan være saklig grunn til oppsigelse.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
onsdag 14. september 2022
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier det er flere momenter som må vurderes hvis en ansatt mister førerkortet

Nylig holdt Simployer et webinar hvor det var mulig å stille Simployers juridiske og økonomiske rådgivere spørsmål om alt de lurte på. Et av spørsmålene som kom inn, var knyttet til en ansatt som har mistet førerkortet etter å ha kjørt firmaets bil i ruspåvirket tilstand. Vedkommende trenger førerkortet for å gjøre jobben sin. Kan den ansatte da sies opp?

– Dette er et spørsmål som jevnlig dukker opp på vår fagsupporttjeneste i ulike varianter. Det er ikke noe fasitsvar på om arbeidsforholdet kan avsluttes i slike situasjoner, men flere momenter som må vurderes. I noen tilfeller vil disse vurderingene kunne føre til en oppsigelse eller eventuelt en avskjed, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Må selv bære risikoen

Utgangspunktet er at den ansatte selv må bære risikoen for å miste førerkortet i en stilling hvor dette er nødvendig. Når den ansatte mister førerkortet, enten på grunn av helsemessige årsaker, eller som her etter en straffbar handling, vil ikke den ansatte lenger kunne fylle sin del av arbeidsavtalen.

– Det betyr likevel ikke automatisk at den ansatte kan sies opp fra jobben sin. Her må man vurdere ulike momenter, som hvor lenge den ansatte vil være uten førerkort, hvor mye arbeidstakeren er å bebreide, bedriftens behov for å avslutte arbeidsforholdet og hvordan oppsigelsen eller avskjeden vil ramme den ansatte, sier Myksvoll Singh.

I denne konkrete saken har den ansatte samtidig begått et alvorlig pliktbrudd, som også er straffbart, noe som også vil være et moment i vurderingen. 

Må vurdere omdisponering

Dersom inndragningsperioden er svært kort og arbeidstaker forholdsvis enkelt kan omdisponeres til annet arbeid, eller der arbeidstaker fortsatt kan utføre en del av arbeidsoppgavene, må det tillegges betydning.

– Dersom man mister sertifikatet på grunn av sykdom, eller mister sin helseattest, må vi huske vernebestemmelsen som sier at der arbeidstaker er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, kan han ikke av den grunn (på grunn av sykdom) sies opp de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte, sier Myksvoll Singh.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: