Når en ansatt mister førerkortet

Hva skjer når en ansatt som trenger førerkortet i jobben mister lappen? Det kan være saklig grunn til oppsigelse.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 27. september 2023
Lesetid: 1 Minutt
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier det er flere momenter som må vurderes hvis en ansatt mister førerkortet

Dette er et spørsmål som jevnlig dukker opp på Simployers fagsupporttjeneste i ulike varianter. Arbeidsgiver har en ansatt som har mistet førerkortet, men trenger dette for å utføre jobben sin. Tapet av førerkort skaper derfor problemer for arbeidsgiver.

- Det er ikke noe fasitsvar på om arbeidsforholdet kan avsluttes i slike tilfeller. Her er det flere momenter som arbeidsgiver må vurdere, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Arbeidstaker bærer risikoen

Utgangspunktet er at den ansatte selv må bære risikoen for å miste førerkortet i en stilling hvor dette er nødvendig. Når den ansatte med en slik stilling mister førerkortet, enten på grunn av helsemessige årsaker, eller etter en straffbar handling, vil ofte ikke den ansatte lenger kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

- Arbeidsgiver må vurdere hvilken betydning tapet av førerkortet får for den ansattes mulighet til å gjøre jobben sin. Momenter som må vurderes er for eksempel hvor lenge den ansatte vil være uten førerkort, hvor mye arbeidstakeren er å bebreide, virksomhetens behov for å avslutte arbeidsforholdet og hvordan oppsigelsen eller avskjeden vil ramme den ansatte, sier Myksvoll Singh.

Dersom det dreier seg om en situasjon der førerkortet er inndratt for en kort periode, kan det være aktuelt å finne andre arbeidsoppgaver til arbeidstakeren eller gi en ulønnet permisjon. I de mer alvorlige sakene kan det bli aktuelt med oppsigelse eller avskjed. Dersom arbeidstaker for eksempel kjører i ruspåvirket tilstand i firmabilen, vil dette være svært alvorlig. 

- Det er viktig at arbeidsgiver tidlig får snakket med arbeidstaker om situasjonen, og at arbeidstaker får kommet med sine innspill. I tillegg er det viktig å snakke med arbeidstaker for å diskutere muligheter for omdisponering til annet arbeid dersom det er aktuelt, sier Myksvoll Singh.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: