Når ansatte er for trøtte til å jobbe

Hvilke grenser kan du som arbeidsgiver sette for ansattes aktiviteter på fritiden, hvis du mener det går utover arbeidsprestasjonen?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 21. august 2023
Lesetid: 2 Minutter

Mange har nok opplevd det selv: Å komme på jobb så trøtt at det egentlig er helt bortkastet å være der. Noen ganger kan det være uforskyldte årsaker, som sykdom, familiære problemer eller rett og slett bare en dårlig natts søvn.

Men hva når grunnen er mer eller mindre selvforskyldt? Hvis en ansatt har tatt på seg så tidkrevende frivillige verv at det går utover nattesøvnen? Eller kanskje spiller nettspill utover natta? Eller ikke har spist skikkelig på lenge på grunn av faste?

Ansatte styrer sin egen fritid

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier det ikke er opp til deg hvordan de ansatte bruker fritiden sin.

- Det som må ligge i bunnen her, er at den ansatte i utgangspunktet styrer fritiden sin selv. Du som leder kan ikke bestemme hva den ansatte skal bruke tiden utenom jobb på. Når det er sagt, må du kunne forvente at den ansatte møter på jobb på avtalt tidspunkt og er i stand til å gjøre jobben sin i samsvar med den arbeidsavtalen som er inngått. For å sette det litt på spissen trenger du ikke å akseptere at den ansatte sovner på jobben, sier Gauslaa.

Må klargjøre forventninger

Den erfarne arbeidsrettsjuristen understreker at det er vanskelige vurderinger som må gjøres dersom du mener det som skjer på fritiden går utover den ansattes arbeidsprestasjon.

- Som så ofte ellers i arbeidslivet, kan mye løses gjennom å ha en god dialog med den ansatte. Du som leder må gjøre det klart hvilke forventninger du har til den ansatte, og at det er forventet at den ansatte ikke gjør ting på fritiden som systematisk går ut over arbeidsprestasjonen. Selv om du ikke kan legge deg opp i hva den ansatte bruker fritiden sin på, kan du jo ikke akseptere at arbeidstaker ikke gjør jobben sin, sier Gauslaa.

Må akseptere svingninger

Dersom dialogen ikke fører frem og arbeidsprestasjonene over tid er under det du kan forvente, kan det være aktuelt å gi en advarsel, eventuelt også vurdere å gå til en oppsigelse av den ansatte.

- Her er det imidlertid viktig å være klar over at du må akseptere at prestasjonene til en ansatt svinger, og ikke er helt på topp hele tiden. For å kunne si opp en arbeidstaker på grunn av manglende jobbprestasjoner krever domstolene også at arbeidstakers prestasjon ligger markert under det som forventes.

Når trøtthet blir farlig

Til slutt minner Gauslaa om at hvordan du håndterer trøtte og uopplagte medarbeidere også vil kunne avhenge av hvilke arbeidsoppgaver medarbeideren har.

- Dersom en ansatt har arbeidsoppgaver det vil være farlig eller på andre måter uforsvarlig å gjennomføre og du mener at arbeidstaker virker svært trøtt og uoppmerksom, må du som leder vurdere om du skal nekte vedkommende å utføre de aktuelle oppgavene, eventuelt om du skal sende arbeidstaker hjem. Slike vurderinger må du som leder også i andre situasjoner gjøre, f.eks. der du mistenker at den ansatte kommer på jobb ruspåvirket.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: