Lemper på momsreglene ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret

I en ny prinsipputtalelse lemper skattemyndighetene på kravene for å få momsfradrag når ansatte kjøper inn utstyr til hjemmekontoret på grunn av koronapandemien.
onsdag 17. februar 2021
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Det siste snaue året har svært mange arbeidstakere utført store deler av jobben sin hjemmefra. Noen har jobbet nærmere 100% hjemmefra siden mars i fjor, mens andre har kunnet veksle mellom noen dager hjemme og noen dager på den vanlige arbeidsplassen sin, eller også lengre perioder på den faste arbeidsplassen.

Uansett er omfanget av hjemmekontor så stort for mange at de har behov for en bedre tilpasset arbeidsplass hjemme.

Nå har skattemyndighetene lempet på reglene for momsfradrag ved innkjøp av slik utstyr, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

– I en prinsipputtalelse som er oppdatert 13.01.2021 åpner Skattedirektoratet for en lemping i reglene om fradrag for slike kjøp, så fremt det gjelder tiltak foranlediget av koronasituasjonen og at ansatte av den grunn jobber hjemmefra for å redusere smitte, sier Øren.

Vanligvis streng praksis

Bestemmelsen om fradrag i merverdiavgiftsloven er utformet som en generell
fradragsbestemmelse som gir momsfradrag på kjøp til bruk i den momspliktige virksomheten. Det er langvarig praksis for at fakturaer utstedt til andre enn virksomheten selv, for eksempel til ansatte, ikke kan gi grunnlag for fradragsføring av inngående moms. Bakgrunnen for den strenge praksisen er faren for dobbel fradragsføring.

– Ved kjøp hvor ansatte har lagt ut og betalt, kan momspliktige arbeidsgivere i noen tilfeller likevel ha fradragsrett, selv om virksomhetens navn ikke er angitt på fakturaen eller kvitteringen. I praksis har dette vært gjeldende for utgifter til reiser, telefon, kontorrekvisita og annet forbruksmateriell, sier Simployers økonomirådgiver.

Har skapt utfordringer ved hjemmekontor

Dette strenge regelverket har skapt utfordringer for arbeidsgivere som ønsker å utstyr ansatte med kontorstoler, skrivebord, hodetelefoner o.l. på sine respektive hjemmekontorer.

– En praktisk løsning er at de ansatte selv kjøper inn utstyret og får refusjon. I en uttalelse fra 18.11.2020 åpner Skattedirektoratet for at slikt utstyr, som hovedsakelig skal brukes i arbeidssammenheng, kan lånes eller gis bort skattefritt til den ansatte. Arbeidsgiverne har derimot ikke kunnet fradragsføre momsen vedr. disse innkjøpene, siden faktura eller kvittering har stått i den ansattes navn, sier Øren.

Full fradragsrett

I den nye prinsipputtalelsen fra januar 2021, heter det imidlertid følgende:

«Skattedirektoratets oppfatning er at de synspunkter som gjør seg gjeldende i relasjon til inntektsskatt også gjør seg gjeldende ved vurderingen av fradragsrett for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Ved vurdering av fradragsrett for merverdiavgift kan det på tilsvarende måte legges til grunn at slike tiltak ikke skal anses å være til privat bruk. En virksomhet vil dermed ha full fradragsrett for inngående merverdiavgift når øvrige vilkår for fradragsrett er oppfylt. Skattedirektoratet presiserer at dette gjelder anskaffelser til gjennomføring av tiltak som er omfattet av skattefritaket.»

– Her innrømmes ikke arbeidsgiver bare fradragsrett, men attpåtil full fradragsrett. Under normale omstendigheter ville man bare kunne krevd fradrag for en forholdsmessig andel som gjaldt yrkesbruk, ikke den private bruken. Nå gis det altså full momsfradrag hvis hovedformålet med kjøpet er arbeidsbruk, sier Espen Øren i Simployer.

Virksomhetene vil med den nye koronaregelen spare 25% av kostnaden til hjemmekontorinnkjøp, sammenlignet med normal regelfortolkning. Skal man utstyre en ansatt med kontorstol, skrivebord og headsett vil det fort beløpe seg til kr 8 000, med en innsparing på kr 2 000 i moms. Har man 50 ansatte på hjemmekontor blir innsparingen da fort sekssifret.

Bra i HMS-perspektiv

Nå ser vi ut til å gå en vår og sommer i møte hvor vi fortsatt må opprettholde god avstand både på arbeidsplassen og til og fra jobb, slik at utstrakt bruk av hjemmekontor fortsatt vil være et nyttig og nødvendig smitteverntiltak for mange.

– Det er derfor flott med justeringer som gir arbeidsgiver og arbeidstaker enda bedre mulighet til å få på plass velegnede hjemmekontorløsninger, sier Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Viktig med tett dialog om behovene

Behovet for hver enkelt arbeidstaker påvirkes av mange faktorer; omfang, varighet og intensitet ved arbeidet, type arbeidsoppgaver, hva man allerede har av utstyr, helsemessige forhold, plassmuligheter i hjemmet mm. Det er derfor bra at innkjøp kan påvirkes og evt. foretas av den enkelte arbeidstaker.

– Dette bør imidlertid foregå i tett dialog med virksomheten, slik at man sikrer at utstyret bidrar til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i størst mulig grad. Dersom arbeidsgiver f.eks. har et rammebeløp som utgangspunkt for hver enkelt, er det viktig at man ikke bruker hele beløpet på et svært godt headset, hvis man egentlig burde prioritert en kontorstol og et litt rimeligere, men godt nok headser, sier Sandtorp.

Bruk eksisterende kartlegging og risikovurdering

Et rammebeløp kan allikevel være et godt utgangspunkt, og en praktisk løsning for virksomhetene, men så bør en kartlegging av nåværende arbeidsforhold, behov og muligheter være utslagsgivende for hva man faktisk anskaffer.

– Her kan eksisterende kartlegging og risikovurdering oppdateres og brukes, og virksomheter som mangler dette kan initiere en kartlegging i form av en spørreundersøkelse, et kartleggingsskjema e.l. Kartleggingen er så et underlag for samtaler mellom leder og medarbeider for å komme frem til hensiktsmessige tiltak og innkjøp for hver enkelt, sier Anne Sandtorp i Simployer.

Gratis sjekkliste - når du har fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har Arbeidstilsynet varslet at de kommer på besøk? Denne sjekklisten hjelper deg med nyttige og konkrete tips om hva du bør gjøre før, under og etter et besøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer og last ned gratis

Del siden: