Hva skjer med pappapermen når mor studerer?

For at en mann skal ha rett på 12 uker fedrekvote, må mor ha opptjent rett til foreldrepenger.
torsdag 30. august 2012
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Arne har jobbet fulltid i fem år i en snekkerbedrift i Kongsvinger. Han er gift og for ett år siden sa kona opp jobben og gikk tilbake til en tilværelse som student. Nå er det dermed Arne som forsørger begge to.
Bare noen uker etter at kona til Arne begynner på studiene sine, oppdager de at de skal få barn.
Hva skjer da med pappapermen til Arne?

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.Scenario 1 – Mor avbryter studiene og er hjemme med babyen:
Arne har ingen rett på den lovfestede fedrekvoten fordi mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger.

Han vil ha rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon. (Eventuelt helt eller delvis med lønn dersom han omfattes av tariff- eller lokalavtale som gir lønn i forbindelse med fødselen).

Han vil også ha rett til ulønnet foreldrepermisjon, men ettersom han er forsørger vil dette for de fleste ikke være noe alternativ.

Scenario 2 – Mor fortsetter å studere
Dersom mor ikke avbryter studiene, kan Arne ta ut foreldrepermisjon med foreldrepenger. Perioden foreldre i Norge har rett på foreldrepenger med full lønn i inntil 6 ganger grunnbeløpet (492.732 kroner per 1/5 2012) er på 47 uker.

Foreldrepengene begynner automatisk å løpe fra og med tre uker før termin, og det er lovfestet at mor må ta ut de første seks ukene av permisjonen rett etter fødselen. Dermed vil Arne i dette tilfellet kunne ta ut til sammen 38 uker med foreldrepermisjon med fulle foreldrepenger fra NAV. Denne perioden kan tidligst starte seks uker etter fødsel.

Dersom Arne i dette tilfellet velger å ta ut fulle foreldrepenger fra NAV, er det verdt å merke seg at mor ikke får foreldrestipend fra Lånekassen, slik hun ville fått dersom Arne fortsatte å jobbe.

Det er også en forutsetning at mor i dette tilfellet går rett ut i et offentlig godkjent fulltidsstudium seks uker etter fødsel. Dersom mor først begynner å studere for eksempel 20 uker etter at hun har født, vil Arnes mulighet til å ta ut foreldrepermisjon forkortes med tilsvarende lengde, i dette tilfellet ville han stått igjen med 24 uker.

I det elektroniske oppslagsverket Sykepengeordningen, som inkluderer ubegrenset tilgang til fagsupport, får du svar på alle spørsmål du måtte ha om foreldrepenger, svangerskap, sykmeldinger, egenmeldinger og mye mer. Her kan du prøve produktet gratis i 14 dager!

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: