Hva kjennetegner de beste frynsegodene?

Det er mange momenter som bør vurderes for å finne frem til hvilket frynsegode som er best for nettopp din virksomhet. Her omtaler vi 5 gode tiltak og ordninger!
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 9. mars 2022
Lesetid: 2 Minutter

Vi er alle ulike, og sånn er det i arbeidslivet også. Et frynsegode kan passe godt for en type arbeidsgiver, men fungere dårlig hos en annen. Arbeidstakere er ulike og har forskjellige behov, og dette bør hensyntas når man skal utarbeide og vurdere hvordan man skal legge opp belønningsstrategier.

Hvilke forhold er det som bør tas i betraktning når man skal finne ut hvilke frynsegoder man skal gå for? Her er noen av de vi mener er viktigst:

 • Er formålet med frynsegoder å tiltrekke seg ansatte eller beholde ansatte, eller kanskje både og? Valg av gode (virkemiddel) må stå i forhold til det man ønsker å oppnå.
 • Hva mener de ansatte? Bruk tid på å skaffe informasjon om, og danne et bilde av hva de ansatte tenker.
 • Ikke fokuser for mye på økonomisk verdi. Ofte kan den beste motivasjonen for den ansatte være at arbeidsgiver viser oppmerksomhet og gir av sin tid.
 • Hvor mye jobb er det med å utarbeide, administrere og drifte det enkelte frynsegodet? Dette kan for eksempel være rapportering, bilagshåndtering, evalueringer og andre typer av dokumentasjon, men også hvor mye ledere i organisasjonen bevisst og ubevisst blir involvert.
 • Økonomisk kostnad. Til syvende og sist må en virksomhet vurdere hva et tiltak koster.

Trenger du hjelp med håndtering av naturalytelser? 

Med Ekspert har du Simployers rådgivere i ryggen

Med dette som utgangspunkt mener vi å kunne komme med 5 frynsegoder som objektivt sett vil kunne passe mange typer bedrifter:

1. Skattefri utdanning

 • Virksomheten oppnår å få økt, målrettet kompetanse og fremstår som attraktiv
 • Stor oppside både for arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Betydelig økonomisk verdi for den ansatte
 • Kan gis skattefritt, også som stipend
  • Inntil 4 semestre og «alt» av utgifter kan dekkes

2. Små oppmerksomheter

 • Kan være små oppmerksomhetsgaver med oppfølging fra ledere/ledelse
 • Arbeidstaker føler seg verdsatt og sett som igjen kan bidra til økt motivasjon og engasjement
 • Mindre økonomisk kostnad for arbeidsgiver

3. Helseforebyggende tiltak

 • Kan i stor grad tilbys skattefritt så lenge det er tilrettelagt
  • Fellestrening, forebyggende trening, massasje, bedriftshelsetjeneste o.l.
 • Gir lavere sykefravær som igjen kan føre til lavere kostnader for virksomheten
 • Kan innrettes som et sosialt tiltak, for eksempel via felles treningsøkter, gåturer, fjellturer o.l.
 • Lite administrasjon hvis man velger fellestiltak

4. Sosiale arrangementer

 • Stort sett skattefritt hvis det tilbys alle og er et fellestiltak
  • Julebord, firmatur, sommerfest, forestillinger osv.
 • Bygger kultur, styrker fellesskap og den sosiale tilhørigheten
 • Koster ofte mye og krever planlegging, men krever liten eller ingen individuell oppfølging

5. Forsikrings- og pensjonsordninger

 • Gir ansatte noe av det som oppleves som viktigst i livet, nemlig trygghet og forutsigbarhet
 • Veldig viktig for å tiltrekke folk
 • Lite administrasjon når ordninger er etablert, stor økonomisk verdi

 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: