Gjør det vanskeligere å bruke bil og fly på jobbreiser

Statens reiseregulativ krever nå at alle ansatte som skal på jobbreise må vurdere om reisen er nødvendig. De som reiser må bruke mest miljøvennlige alternativ og vurdere samkjøring.
onsdag 16. februar 2022
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Statens reiseregulativ og satser brukes av store deler av arbeidslivet, både privat og offentlig, for å bestemme ansattes godtgjørelse når de reiser i jobben.

Nylig ble partene enige om de nye reiseavtalene som gjelder fra 2022. Der ble det også tatt inn noen nye miljøkrav, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

– For det første skal man nå alltid, ut fra klimahensyn, vurdere nødvendigheten av en reise før den foretas. Siden digitale møter, kurs o.l. har blitt en del av den nye hverdagen, må vi anta at dette punktet vil redusere reisevirksomheten, sier Øren i Simployer.

Mest miljøvennlige transport

Hvis man kommer til at reisen er nødvendig å gjennomføre, skal man etter en såkalt samlet vurdering, foreta reisen på den hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte.

– Disse momentene må imidlertid vektes mot en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.​ Dette betyr i praksis at man skal velge en miljøvennlig reisemåte hvis det ikke tar uforholdsmessig lengre tid enn å reise med bil. Det vil også måtte vurderes om tog skal velges foran fly. Risikoen her, fra et miljømessig standpunkt, er jo at man alltid vil bruke tidsaspektet til å argumentere for å bruke bil og fly, sier Øren.

Skal vurdere samkjøring

Videre er det presisert at hvis man skal benytte bil, så skal man undersøke muligheten for samkjøring med andre arbeidstakere som skal på samme oppdrag.

– Om denne vurderingen må dokumenteres på noen måte, sier ikke avtalen noe om. Vi antar imidlertid at det i visse tilfeller kan være hensiktsmessig å notere ned de vurderinger og momenter som har gjort at man faller ned på å benytte bil eller fly på reisen, sier Øren

Hva betyr dette i praksis?

De som følger reglene i statens særavtaler er forpliktet til å gjøre disse vurderingene for hver enkelt reise. Vurderingene vil jo da variere veldig utfra hvilken type reise man skal på, men noen typetilfeller kan man se for seg:

 • Reise til Gardermoen
  • En reise veldig mange på det sentrale Østlandet gjennomfører er til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er stort sett gode kollektivtilbud til hovedflyplassen. Skal man nå kunne kjøre bil til Gardermoen må man argumentere for at miljøvennlige alternativer tar for lang tid eller er uforholdsmessig dyre. Det vi ikke kan si sikkert er hvor mye miljø skal vektes, for dette vil være opp til hver enkelt virksomhet å vurdere.
 • Oppdrag i utlandet
  • For selve reisen fra Norge til utlandet vil det stort sett være uproblematisk å argumentere for fly som transportmiddel. Ved ankomst til oppdragsstedet, vil det igjen bli en vurdering av om man skal leie bil eller reise kollektivt.
 • Mange oppdragssteder
  • Jo flere oppdragssteder man har, jo lettere vil det i utgangspunktet være å argumentere for bil, i hvert fall hvis oppdragene ikke er konsentrert i en bestemt by med godt kollektivtilbud.
 • Behov for utstyr
  • Hvis det er nødvendig og påkrevd å ha med seg mye utstyr på reisen, vil det stort sett være mest hensiktsmessig å bruke bil.

Hvem må følge disse nye reglene?

– Disse nye reglene er en del av statens særavtaler for reiser i Norge og i utlandet. Staten og delvis også kommunene er forpliktet å følge disse bestemmelsene, men det vil nok være mye opp til hver enkelt etat å vurdere hvordan vektingen mellom miljø og effektivitet skal være.

– Mange private virksomheter følger også statens særavtaler. Noen følger bare satsene, mens andre også har inntatt resten av bestemmelsene i særavtalen. Vi i Simployer får mange spørsmål om dette på supporten, og opplever at mange virksomheter er usikre på hvor stor del av særavtalene de følger. Disse virksomhetene bør ta en gjennomgang av dette og se blant annet på hvordan reisereglene er praktisert i virksomheten, samt hva som formelt er avtalt og nedtegnet, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her. 

Del siden: