Enighet om nye reiseavtaler – kilometergodtgjørelsen på samme nivå som i 2013

De fleste ansatte i Norge får dekket utgifter på reise etter statens satser. Etter mye fram og tilbake de siste årene, har partene nå kommet til enighet.
Espen Øren, Rådgiver lønn og økonomi
schedule onsdag 9. februar 2022
Lesetid: 2 Minutter

Alle ansatte i offentlig sektor og nesten 90 prosent i privat sektor får dekket utgifter på reise etter statens særavtaler for reiser i Norge og utlandet, populært kjent med samlebetegnelsen «statens satser». Avtalene har derfor avgjørende betydning for ansatte som reiser i oppdrag for sin arbeidsgiver.

Ikke grønnere profil

Sommeren 2020 signaliserte arbeidstakerorganisasjonene i staten at man skulle jobbe for en grønnere profil i reiseavtalene. Man hadde som mål å lande en avtale i februar 2021. Dette skulle altså vise seg å ta et år til, for det var først forrige uke at partene ble enige.

– Den nye avtalen har imidlertid ikke et spesielt grønt avtrykk, i hvert fall ikke på det som går på godtgjørelser. Man kunne jo sett for seg at de som bruker elbil ville få økt kilometergodtgjørelse, eller at man hadde innført godtgjørelse for de som bruker elsykkel eller elsparkesykkel. Resultatet er at det hverken er gjort noe med kilometergodtgjørelsen for fossildrevne biler eller elbiler. Partene skriver at de skal se på dette til neste gang avtalen skal reforhandles, men det er ikke før i januar 2025, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Samme nivå som i 2013

Vi må tilbake til 2012 for å finne et lavere nivå på kilometergodtgjørelsen. Da var den kr 3,90. Reiseavtalene ble behandlet i en særskilt nemnd sommeren 2018. Da fremgikk det av drøftingene til den nye avtalen at arbeidstakerorganisasjonene ønsket å øke kilometersatsen til kr 5,30 mens staten ville redusere den til kr 3,90. Fire år senere er den altså uendret på kr 4,03 per km.

– Gapet mellom utgiftene til bilhold og statens sats øker dermed for hvert år som går. Mye av uenigheten går rett og slett på hvilke bilkostnader som skal tas med i beregningen, blant annet vedr. renter, årsavgift og bompenger. For den jevne arbeidstaker som bruker egen bil i tjeneste vil det nok virke rart og urimelig at satsen ikke øker, all den tid vi har rekordhøye bensin-, diesel- og strømpriser, sier Øren i Simployer.

De siste årene er det i snitt kjørt ca. 1 milliard km i tjeneste. Da er det kanskje ikke rart at denne satsen volder problemer i forhandlingene. For norske arbeidstakere vil hvert øre kilometersatsen endre med medføre en samlet effekt på 10 millioner kroner i kilometergodtgjørelse.

SE OGSÅ: Under lønnsmedarbeiderdagen 2022 vil vi gå nærmere inn på de nye særavtalene for reiser

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her

Del siden: