Kraftig fall i bilkjøringen blant norske arbeidstakere 

Norske arbeidstakere kjører mindre bil i jobbsammenheng enn tidligere. I 2023 ble det kjørt 100 millioner kilometer mindre enn året før.  
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 28. februar 2024
Lesetid: 2 Minutter
Økonomirådgiver i Simployer, Espen Øren.

- De innrapporterete tallene viser at flere arbeidstakere fikk kilometergodtgjørelse i 2023 enn året før, men antall kilometer kjørt går allikevel kraftig ned. Da kan man jo spørre seg om dette er starten på et grønt skifte blant reisende, norske arbeidstakere, sier Simployers økonomiske rådgiver, Espen Øren. 

Nøkkeltall

Simployer har gjennomgått det som norske arbeidsgivere har innrapportert i a-meldingen. Her rapporteres det blant annet hvor mye som utbetales i kilometergodtgjørelse. Disse tallene gir et godt bilde av reisevirksomheten i norsk næringsliv. 

Her er noen nøkkeltall fra de innrapporterte tallene: 

  • I 2019 var det omtrent 650 000 lønnstakere som til sammen fikk utbetalt kr 5,2 mrd. i kilometergodtgjørelse. Totalt ble det kjørt 1,4 mrd. kilometer.
  • I pandemiårene 2020 og 2021 sank kilometergodtgjørelsen til hhv. kr 3,7 mrd. og kr 3,9 mrd. Antall kjørte kilometer lå på 928 og 935 mill, fordelt på 489 000 og 520 000 lønnstakere.
  • Tallene for 2022 er kr 4,5 mrd. i godtgjørelse, fordelt på 1,2 mrd. kilometer og 630 000 lønnstakere.
  • For 2023 ser vi en økning i antall lønnstakere som har mottatt kilometergodtgjørelse (653 000), men antall kjørte kilometer synker med 100 millioner.

Gratis sjekkliste: Dette må reiseregningen inneholde

Det er mange krav til hvilke opplysninger reiseregningen skal inneholde for at arbeidsgiver skal kunne utbetale reisegodtgjørelser trekk- og avgiftsfritt.

Last ned sjekklisten

Antall innrapporterte kilometer i perioden 2019-2023

– Sammenligner vi innrapportert reisevirksomhet etter pandemien med 2019, er det en tydelig og klar tendens at vi reiser mindre. Det er ikke unaturlig at pandemien fortsatt påvirker noe, men det er også klart at norske virksomheter er mer bevisste når det kommer til reising, sier Øren.  

Virkning av reisereglene fra 2022? 

I februar 2022 kom det nye regler for reising og klimahensyn i statens reiseavtaler, og Simployers rådgiver tror det er virkningene av disse vi nå ser.  

Reglene krever at man ut fra klimahensyn før man reiser alltid skal vurdere hvor nødvendig reisen er.  Reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte så langt det er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.​ Blant annet skal samkjøring alltid vurderes. Dette er avtaler som staten, kommunene og størsteparten av private virksomheter følger. 

-. Hundre millioner kilometer mindre bil på veiene, viser at fokuset på klima også gjenspeiler seg blant norske jobbreisende, sier Øren.   

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her. 

Del siden: