Disse får besøk av arbeidstilsynet i år

Arbeidstilsynet har nå offentliggjort hva de skal prioritere i 2022. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å være forberedt.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 22. mars 2022
HMS
Lesetid: 3 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken

Koronapandemien har satt sitt preg på arbeidslivet, og Arbeidstilsynet har de siste årene tilpasset sine satsningsområder og tilsynsaktivitet til situasjonen vi har vært inne i, med fokus på kontroll med etterlevelse av smittevernsregler.

Når de nå varsler hvilke områder de skal ha fokus på, er det mer tradisjonelle arbeidsmiljøfaktorer som står på dagsorden.

– For å avgjøre hvilke områder vi særlig skal rette innsatsen vår mot, ser vi på hvilke arbeidstakergrupper som har størst risiko for å bli utsatt for uforsvarlige arbeidsforhold eller arbeidsrelatert sykdom og skade. I tillegg følger vi med på aktører som bidrar til useriøsitet og arbeidslivskriminalitet og slik setter arbeidsmiljøtilstanden under press, sier direktør Trude Vollheim til Arbeidstilsynets egne nettsider.

Vil følge opp lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidstilsynet vil særlig rette innsatsen mot useriøse og uanstendige arbeidsvilkår i allmenngjorte bransjer – altså bransjer hvor det er minstelønn - for å sikre at arbeidstakerne får den lønnen de skal ha.

Disse bransjene er ifølge Arbeidstilsynet:

 • jordbruk og gartneri
 • bygg
 • elektro
 • fiskeindustri
 • persontransport med turbil
 • overnatting, servering og catering
 • godstransport på vei
 • renhold

Vil prioritere Arbeidsmiljøsatsingen

I tillegg varsler Arbeidstilsynet at de i år vil rette søkelyset på viktigheten av virksomhetenes interne HMS-arbeid, og prioritere Arbeidsmiljøsatsingen med full styrke.

Arbeidsmiljøsatsingen er et tverrfaglig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet, hvor hensikten er å bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende med eget arbeidsmiljø.

– Denne satsingen er svært viktig, og gjelder alle virksomheter. Vi mener dette er noe mange bør sette på agendaen i år, og bruke det som aktivt verktøy i arbeidsmiljøarbeidet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Du må ha oversikt over risikofaktorer

For å kunne arbeide forebyggende og effektivt med arbeidsmiljø, må du ha oversikt over mulige utfordringer i din bransje og din egen virksomhet.

– Lovens krav til kartlegging og risikovurdering handler nettopp om å skaffe seg oversikt over forhold av betydning i din virksomhet. Både for å forbedre det som er en utfordring og for å bevare det som er bra. Det handler ikke bare om store alvorlige skader og ulykker, men også andre utfordringer, sier Karoline Dystebakken i Simployer.

Ikke glem det psykososiale

Simployers erfaring er at mange glemmer å kartlegge og vurdere risikoen ved organisatoriske og psykososiale forhold. Det glemmes også i virksomheter hvor disse faktorene er mer fremtredende enn de fysiske.

– At dette ofte glemmes, skyldes nok at fysiske forhold er mer håndfast og ofte kan ses med det blotte øyet. Husk at kartlegging og risikovurdering ikke bare er for bransjer eller virksomheter som driver med risikofylt arbeid. Det er et krav for alle, og skal hjelpe deg til å få det arbeidsmiljøet du trenger, slik at virksomheten lykkes, sier Simployers jurist.

Tre ting du må kartlegge

Målet med arbeidsmiljøarbeidet er å sikre et godt arbeidsmiljø. Det skal forebygge sykefravær, små og store skader, konflikter og annet som kan påvirke arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøet har også stor betydning for driften og virksomhetens resultater.

Hvis du skal i gang med kartlegging og risikovurdering for første gang, anbefaler Simployers rådgivere å starte med disse tre områdene.

– Dette er selvsagt ikke uttømmende lister, men kan være et utgangspunkt for det arbeidet som må gjøres, understreker Dystebakken i Simployer.

Organisatorisk

 • Hvordan er arbeidet organisert?
 • Tilrettelegging?
 • Ledelse?
 • Arbeidstidsordninger
 • Informasjon og opplæring
 • Arbeidsavtaler og stillinger
 • Medvirkning

Psykososialt

 • Kontakt med andre, tilbakemeldinger
 • Stress
 • Konflikt
 • Vold, trusler, trakassering

Fysisk

 • Utforming av lokaler
 • Inneklima og ventilasjon
 • Dagslys og utsyn
 • Personalrom
 • Ergonomiske forhold og utstyr

Gratis sjekkliste - når du har fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har Arbeidstilsynet varslet at de kommer på besøk? Denne sjekklisten hjelper deg med nyttige og konkrete tips om hva du bør gjøre før, under og etter et besøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer og last ned gratis

Del siden: