Dekning av mat på overnattingsreiser

Visste du at du kan få en skattesmell hvis overnattingsstedet ikke har hotell i navnet, eller at kokemulighet ikke betyr mulighet til å koke? Dette må du vite om diett på overnattingsreiser innenlands.
fredag 7. mars 2014
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Reiseregning er et komplisert tema, som mange har problemer med å forstå. Det merker Simployers lønnsrådgivere, som hver dag svarer på flere titalls spørsmål om reiseregning fra Simployers kunder.
- For å forstå hvordan man fører reiseregning riktig, er det viktig å ha klart for seg at det er forskjell på godtgjørelsen som betales ut og hva det skal trekkes skatt for, sier Simployers rådgiver Øivind Elvestad.

Han sier alle offentlig ansatte og de aller fleste i privat sektor gir godtgjørelser etter satsene i statens særavtale for reiser.

- At også de fleste private følger statens særavtale, skyldes først og fremst at skattemyndighetene har lagt reglene for hva som kan godtgjøres skattefritt til disse satsene, så lenge man bor på hotell, sier Elvestad.

Må ha hotell i navnet

Hvis man overnatter på et annet sted enn hotell, påvirker det hvor mye man kan motta skattefritt i diettgodtgjørelse. Da er det et lavere beløp enn statens godtgjørelse man kan motta uten å skatte av det.

- Her skal det legges vekt på hva overnattingsstedet heter. Hvis det har «hotell» i navnet, skal det anses som hotell uansett hvordan standarden er. Dersom stedet har pensjonat i navnet, skal det anses som et pensjonat uansett standard, sier Øivind Elvestad.

Hvis overnattingsstedet verken har hotell eller pensjonat i navnet, skal det skjønnsmessig avgjøres om det holder hotell- eller pensjonatstandard. Dette baseres blant annet på fasiliteter på rommet, servering av måltider, fasiliteter i fellesarealer, åpningstider i resepsjonen, pris, etc.

Konkret betyr det at man skattefritt kan motta 690 kroner i døgndiett uten å levere kvitteringer, dersom man bor på hotell (2014). Hvis man bor på pensjonat eller annet sted uten kokemulighet er skattegrensen 300 kroner, mens den er 195 kroner dersom man overnatter privat eller andre steder med kokemulighet.

- Med kokemulighet menes at arbeidstaker kan tilberede frokost og/eller kveldsmat og spise og oppbevare maten under hygieniske forhold. Det settes ingen krav til at maten skal kunne varmes eller kokes. Begrepet “kokemulighet” i forskriften er derfor noe upresist, sier Elvestad.

Fratrekk for enkeltmåltider

Et annet tema Simployers lønnsrådgivere får mange spørsmål om, er måltidsfradrag.

- Hvis du får utbetalt døgndiett på 690 kroner, så er 10 prosent av beløpet beregnet til frokost, 40 prosent til lunsj og 50 prosent til middag. Det innebærer at hvis du bor på hotell og har inkludert frokost, så skal det trekkes 69 kroner fra dietten. Dersom du får lunsj spandert skal det trekkes 276 kroner og for middag trekkes det 345 kroner fra diettsatsen, sier Elvestad.

Her er forutsetningen at måltidet du mottar er «fullverdig», noe som er definert som et måltid som medfører at man kan spise seg «normalt mett». Hva som er nok til å bli «normalt mett» må skjønnsmessig vurderes, men man må se på hva som gjør en gjennomsnittsperson normalt mett.

Enkel flymat er for eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid, mens et fullt måltid som serveres gratis skal det gjøres fratrekk for.

Hvis du får påspandert mat på en reise når du ikke bor på hotell, blir måltidsfradrag og skatteregler mer kompliserte.

Dag eller døgn

For å kunne kreve ulegitimert døgndiett etter statens satser, er forutsetningen at man er borte minst 5 timer av natten. Natten er tiden mellom klokka 22 og 06.

Døgndiett kan utbetales skattefritt uansett om det er en tjenestereise eller et vanlig jobboppdrag, i motsetning til dagdiett.

Antall døgn telles løpende fra det tidspunktet reisen starter. Etter 24 timer starter et nytt døgn, men man får ikke diett for et nytt døgn før det har gått 6 timer inn i det nye døgnet. Varer reisen mindre enn 30 timer, får man altså bare diett for ett døgn. Passerer reisen 30 timer, får man diett for et helt nytt døgn.

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her

Del siden: