Enighet om statens reiseavtaler

De fleste ansatte i Norge får dekket utgifter på reise etter statens satser. Nå er det klart at avtalene som gikk ut 30. juni blir forlenget uten endringer – noe de ansatte taper millionbeløp på.
onsdag 30. juni 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers økonomirådgiver Espen Øren har regnet på kostnadene for ansatte ved at statens satser ikke blir økt i 2021.

Alle ansatte i offentlig sektor og nesten 90 prosent i privat sektor får dekket utgifter på reise etter statens særavtaler for reiser i Norge og utlandet, populært kjent under samlebetegnelsen «statens satser». Avtalene har derfor avgjørende betydning for ansatte som reiser i oppdrag for sin arbeidsgiver.

– Disse avtalene endres normalt med virkning fra 1. januar, men det har de siste årene vært til dels betydelige forsinkelser. I 2018 ble det brudd i forhandlingene og en tvistenemnd måtte vedta ny avtaletekst 6 måneder på overtid. I 2020 ble man heller ikke enige, og det endte opp med en løsning der det ble gjort mindre justeringer på noen satser i juni i fjor, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Gratis sjekkliste: Dette må reiseregningen inneholde

Det er mange krav til hvilke opplysninger reiseregningen skal inneholde for at arbeidsgiver skal kunne utbetale reisegodtgjørelser trekk- og avgiftsfritt.

Last ned sjekklisten

Varslet større revisjon

I forbindelse med denne «nødløsningen» i juni 2020 ble det signalisert at partene skulle gjøre en større revisjon av avtalene, og at dette arbeidet skulle ferdigstilles i løpet av februar 2021. På denne måten kunne nye regler tre i kraft 1. mars 2021.

– Dette arbeidet førte ikke frem, og avtalene ble forlenget fram til 30. juni 2021. Vi har ventet spent på en avklaring rundt nye regler den siste tiden, og signalene fra partene har vært at det var ventet en enighet innen fristen. Det skulle imidlertid ikke gå slik denne gangen heller, og avtalene er derfor forlenget uten endringer ut året. Vi kan altså i beste fall forvente nye regler fra 1. januar 2022, sier Espen Øren i Simployer.

Ansatte taper store summer på utsettelser

Nye avtaler og satser får sjelden tilbakevirkende kraft. Når man da ikke blir enige om nye satser taper de ansatte sannsynlige satsøkninger for hver måned som går.

– I 2019 ble det levert reiseregninger for 1,4 milliarder kilometer i bilgodtgjørelse. Tilsvarende tall for koronaåret 2020 var 930 millioner kilometer. Hvis vi tenker oss at 2021 lander et sted midt mellom disse, vil norske arbeidstakere bruke egen bil i tjeneste for arbeidsgiver rundt 1,2 milliarder kilometer i år, som utgjør ca. 100 millioner kilometer i måneden, sier Simployers økonomirådgiver.

Både kilometergodtgjørelse og diett

Dersom satsen hadde blitt økt tilsvarende den forrige justeringen på 13 øre, ville arbeidstakere som reiser i jobben hatt krav på ca. 160 millioner kroner ekstra i godtgjørelse for å bruke egen bil i jobben i år.

– Dette er bare for kilometergodtgjørelsen. I tillegg vil de ansatte tape store summer i diettgodtgjørelse. For 2020 ble det innrapportert kr 1,3 milliarder kroner i trekkfri diett ved overnatting på hotell. Hvis vi legger til grunn siste satsøkning, som var på 2,7%, innebærer dette en tapt diett i den trekkfrie delen på ca. 35 millioner kr for 2021, sier Espen Øren i Simployer.

Totalt sett betyr dette at norske arbeidstakere taper rundt 195 millioner kroner pluss skattepliktig diettgodtgjørelse for hele 2021.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: