Gratis plansje:

Dette må reiseregningen inneholde for å være riktig

Det er mange krav til hvilke opplysninger reiseregningen skal inneholde for at arbeidsgiver skal kunne utbetale reisegodtgjørelser trekk- og avgiftsfritt.

Hvis ikke formkravene oppfylles skal arbeidstaker trekkes i skatt og arbeidsgiver må beregne arbeidsgiveravgift.

Denne oversikten viser hvilke formkrav som gjelder for ulike typer godtgjørelser. Bruk den som en sjekkliste på at reiseregningen er riktig utfylt.