Kundehistorie:

Norske Mikrohus

Norske Mikrohus byttet til Simployer etter å ha brukt et bransjesystem som ikke dekket alle deres behov.

Norske Mikrohus er en oppstartsbedrift som ble etablert i 2018 med en ny tilnærming til det å bo, og nye måter å bygge hus på. De har etter hvert bygget over 100 hus, og har rundt 30 personer i ulike ansettelsesformer.

– Vi kjøpte jo alt i en bunch, for vi visste hva vi trengte og hva som var lurt å få inn i et nytt HR-system. Tidligere brukte vi nemlig et system tilpasset byggebransjen og det manglet en del moduler. Da fant vi ut at Simployer passet oss bra. Det er litt komplekst å være organisert som et konsern, vi har alle typer kjernekompetanse og da er det bra å ha et HR-system som kan håndtere alt fra entreprenørvirksomhet til kontorvirksomhet og salg. Da fant vi ut at den beste der var Simployer, sier Tore Andreas Gundersen som er daglig leder i Norske Mikrohus.  

Norskprodusert på hjul

Mange virksomheter med under 50 ansatte begynner med noen få Simployer-moduler, men Norske Mikrohus valgte allerede fra oppstarten å etablere moduler innen både HMS og fravær, samt Tid og plan og Reise og utlegg. Med det har Norske Mikrohus faktisk alle modulene innenfor den kategorien Simployer kaller «Enklere forvaltning av medarbeidere». Dette er moduler som digitaliserer og effektiviserer rutiner samtidig som de sikrer enhetlige prosesser.

Norske Mikrohus bruker ikke lokal arbeidskraft i den enkelte kommune der husene havner, men til gjengjeld er det heller ikke modulproduksjon i utlandet slik mange andre i byggebransjen har gått over til.

– Vi får ikke kontroll på kvaliteten uten å produsere i Norge. Nordiske forhold er veldig krevende, med alle klimasonene våre. Dessuten bygger vi husene våre på norskregistrerte tilhengere og da må vi gjøre kvalitetskontrollen i Norge, begrunner Gundersen.

Hvordan var selve vurderingsfasen fram til kjøpsbeslutningen?

– Jeg tok beslutningen om Simployer. Jeg kommer fra Olav Thon Gruppen, og er vant med Simployer. Jeg syntes Simployer fungerte veldig godt der, og konkluderte med at det er et produkt jeg ønsket å gå videre med. Siden jeg har brukt Simployer før visste jeg hva som lå i modulene og hva som er kurant å bruke. Da var det ganske kort vei til å peke på hva vi trenger og ikke trenger.

Prosjektregnskap og timeføring

Selv om Norske Mikrohus ikke er så store, har de som jobber for dem mange ulike tilknytninger: I tillegg til fast ansatte leies de som jobber med strøm og rør inn på bestemte tidspunkter i produksjonen, erfarne snekkere har faste kontrakter og styrer sin egen arbeidstid og konsulenter innen eiendomsutvikling brukes på enkelte mer komplekse prosjekter.

Hvordan var selve leveransefasen?

– Først var det en fase hvor vi gikk gjennom og lærte litt om hvordan de ulike modulene fungerte. Mye av det kunne jeg fra før, men oppsettet av Tid og plan var interessant for oss. Det var viktig for oss at vi kunne koble på prosjekter, så snekkerne kan loggføre tid per prosjekt. Det brukte vi tid på å sette opp, og nå låser vi prosjektene slik at alle må logge på prosjektet og tida påløper. Vi gjorde en del finjusteringer av modulen, som vi er fornøyde med i dag.

Var medarbeiderne vant til å jobbe digitalt med ferie og fravær tidligere?

– Ikke på samme nivå. Nå søker de alt digitalt, før hadde vi et Excel-ark hvor vi håndterte det og det var mye mer manuelt enn det vi driver med nå. Medarbeiderne gir tilbakemelding om at systemet nå fungerer veldig bra.

Hva med nytten av Simployer for ledelsen da?

– Det viktigste for oss var å få på plass et utleggssystem der man kan legge inn reiseregninger for forretningsreiser. Kvitteringer og bilag flyter over alt, så det har vært meget bra å få de tingene på stell. Det blir en del utlegg til masse forskjellige ting vi trenger. Vi har integrasjon mot 24SevenOffice hvor overtidstimer og alt sammen går over til regnskap.

– Vi kjøpte alt i en bunch, for vi visste hva vi trengte. Da fant vi ut at Simployer passet oss bra.
Tore Andreas Gundersen Daglig leder, Norske Mikrohus

Lite administrasjon

En utfordring på nettopp regnskapsfronten har for Norske Mikrohus vært de kraftige økningene i prisene på råvarer. Heldigvis ser det ut som prisveksten der demper seg, samtidig som interessen for å ha et minimum av boliggjeld er økende. Da kan det passe bra med et hus der prisen i millioner begynner på «null komma».

Har du noen råd til andre startups som vurderer å anskaffe HR-system?
– Ja, jobb for å få minst mulig administrasjon! Er det noe administrasjon som kan legges over på de ansatte, vil det gjøre stor forskjell for en daglig leder.

Om Norske Mikrohus

Norske Mikrohus har cirka 15 fast ansatte og er organisert som konsern. Alle mikrohusene bygges på fabrikken på Økern i Oslo.

Selskapet satser mye på design og utvikling, og bygger mikrohus som har miljøvennlige, norske materialer, er energieffektive og etterlater et minimalt fotavtrykk. Dette gjør Norske Mikrohus fordi de bryr seg om godt håndverk og vil ta hensyn til miljøet.

Besøk www.norskemikrohus.no