3 steg for effektiv oppfølging i prøvetiden

Prøvetiden med en ny ansatt er svært viktig for å få den utviklingen bedriften ønsker. Her er sjekklisten du bør gjennom.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 19. november 2019
Lesetid: 2 Minutter

Når en nyansatt begynner i jobben har han eller hun gjerne store forventninger til sin nye arbeidsgiver. På samme måte har leder gjerne store forventninger til den nyansatte. 

Typiske forventninger fra leder ved starten av arbeidsforholdet

 • Mål, effektivitet og kvalitet
 • Faglig leveranse og produksjon fra ny medarbeider

Typiske forventninger fra medarbeider ved starten av arbeidsforholdet

 • Meningsfylt arbeid med gode kolleger det skal utarbeides profesjonelle og sosiale relasjoner til
 • Karriere- og kunnskapsutvikling og ledere som veileder og tilrettelegger for dette
 • Eget ansvar, delegerte oppgaver og mulighet til å bestemme over egen arbeidshverdag

Forventningene er altså ganske ulike. Derfor: Utnytt prøvetiden slik at leder skaper utvikling fra medarbeiders ståsted i den retningen bedriften ønsker.

Her er et forslag til handlingsplan:

Steg 1: Oppstartsamtale og skriftlig avtale

 • Avklar gjensidige forventninger gjennom oppstartsamtale
 • Konkretisér prestasjonskrav for ny medarbeider
 • Avdekk opplæringsbehov og medarbeiders forventninger om støtte
 • Dokumenter medarbeiders prestasjons-og kompetansemål
 • Sørg for også å dokumentere de tiltak leder skal iverksette i prøvetiden

Steg 2: Bli kjent med virksomheten

 • Husk "selvfølgelighetene" som parkering, telefonbruk, uskrevne regler og rutiner for møterom og alarm
 • Vær på vakt mot holdningen "Dette finner vi ut av etter hvert". Den fører ofte til unødvendig frustrasjon
 • Lær medarbeideren å bruke støttefunksjoner som IT- og økonomiavdeling
 • Fokusér på relevante roller og funksjoner medarbeider vil tangere - bør leder delta på et introduksjonsmøte?
 • Lær den nyansatte rutiner for timeføring, rapportering og viktige datasystemer

Steg 3: Oppfølging og forventningsavklaring

 • Tett oppfølging det første halve året er en god investering av tid
 • Vaner og uvaner etableres raskt - i starten har leder størst mulighet til å utvikle medarbeideren
 • Gjennomfør oppfølgingssamtale etter fem måneder for å klarlegge forventninger
 • Har jeg som leder holdt min del av avtalen om tilrettelegging, opplæring og oppfølging?
 • Har medarbeideren prestert som forventet? 

Med god rekrutteringsprosess og tett oppfølging i prøvetiden har du forhåpentligvis en fullt produktiv medarbeider på under et halvt år!

Simployers kunnskapsbase «Praktisk HR» inneholder en rekke artikler og verktøy som hjelper deg som HR-ansatt med dette.

Hvis du ikke har tilgang, kan du lese mer og kjøpe tilgang her

 

Gratis webinar for HR og ledere 👇

25. august holder vi et webinar hvor vi skal snakke om hvorfor det er ekstra viktig å lykkes med å ta godt imot nye ansatte i et arbeidsmarked med stor konkurranse om talentene. Vi skal også snakke om hvorfor du heller ikke må glemme offboardingsprosessen - når ansatte skal slutte i jobben. 

Les mer og meld deg på her

 

Del siden: