3 steg for effektiv oppfølging i prøvetiden

Prøvetiden med en ny ansatt er svært viktig for å få den utviklingen bedriften ønsker. Her er sjekklisten du bør gjennom.
tirsdag 19. november 2019
Lesetid: 2 Minutter

Når en nyansatt begynner i jobben har han eller hun gjerne store forventninger til sin nye arbeidsgiver. På samme måte har leder gjerne store forventninger til den nyansatte. 

Typiske forventninger fra leder ved starten av arbeidsforholdet

 • Mål, effektivitet og kvalitet
 • Faglig leveranse og produksjon fra ny medarbeider

Typiske forventninger fra medarbeider ved starten av arbeidsforholdet

 • Meningsfylt arbeid med gode kolleger det skal utarbeides profesjonelle og sosiale relasjoner til
 • Karriere- og kunnskapsutvikling og ledere som veileder og tilrettelegger for dette
 • Eget ansvar, delegerte oppgaver og mulighet til å bestemme over egen arbeidshverdag

Forventningene er altså ganske ulike. Derfor: Utnytt prøvetiden slik at leder skaper utvikling fra medarbeiders ståsted i den retningen bedriften ønsker.

Her er et forslag til handlingsplan:

Steg 1: Oppstartsamtale og skriftlig avtale

 • Avklar gjensidige forventninger gjennom oppstartsamtale
 • Konkretisér prestasjonskrav for ny medarbeider
 • Avdekk opplæringsbehov og medarbeiders forventninger om støtte
 • Dokumenter medarbeiders prestasjons-og kompetansemål
 • Sørg for også å dokumentere de tiltak leder skal iverksette i prøvetiden

Steg 2: Bli kjent med virksomheten

 • Husk "selvfølgelighetene" som parkering, telefonbruk, uskrevne regler og rutiner for møterom og alarm
 • Vær på vakt mot holdningen "Dette finner vi ut av etter hvert". Den fører ofte til unødvendig frustrasjon
 • Lær medarbeideren å bruke støttefunksjoner som IT- og økonomiavdeling
 • Fokusér på relevante roller og funksjoner medarbeider vil tangere - bør leder delta på et introduksjonsmøte?
 • Lær den nyansatte rutiner for timeføring, rapportering og viktige datasystemer

Steg 3: Oppfølging og forventningsavklaring

 • Tett oppfølging det første halve året er en god investering av tid
 • Vaner og uvaner etableres raskt - i starten har leder størst mulighet til å utvikle medarbeideren
 • Gjennomfør oppfølgingssamtale etter fem måneder for å klarlegge forventninger
 • Har jeg som leder holdt min del av avtalen om tilrettelegging, opplæring og oppfølging?
 • Har medarbeideren prestert som forventet? 

Med god rekrutteringsprosess og tett oppfølging i prøvetiden har du forhåpentligvis en fullt produktiv medarbeider på under et halvt år!

Simployers kunnskapsbase «Praktisk HR» inneholder en rekke artikler og verktøy som hjelper deg som HR-ansatt med dette.

Hvis du ikke har tilgang, kan du lese mer og kjøpe tilgang her

 

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: