Skattesmell på firmabil

Det kan bli resultatet dersom du ikke innrapporterer riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene.
onsdag 26. januar 2011
Lesetid: 2 Minutter

31. januar var fristen for å innrapportere skattepliktig privat bruk av firmabil for inntektsåret 2010 og myndighetene foretar kontroller. Feil eller unnlatelse i rapportering av bruken av firmabil, kan utløse en tilleggsskatt på 60 prosent i tillegg til selve skattebeløpet. Selv om fristen har gått ut, har man fortsatt mulighet til å sende en endringsoppgave.- I 2010 ble det gjennomført 127 kontroller av skatteoppkreverne i region øst. I 58 av sakene var bruk av fri bil ikke tatt med i lønns- og trekkoppgaven. I disse sakene ble det skattepliktige beløpet økt med 105 000 kroner i gjennomsnitt, skriver skatteetaten i en pressemelding.

Trenger du hjelp med håndtering av naturalytelser? 

Med Ekspert har du Simployers rådgivere i ryggen

Kompliserte regler

De siste årene har skattemyndighetene økt kontrollene med bruk av firmabil i privat øyemed. Bruken av såkalte "håndverkerbiler", spesialinnredete varebiler innen bransjer som for eksempel rørlegger, snekker eller andre serviceyrker, som brukes privat, herunder mellom hjem og arbeid, skal innrapporteres og beskattes.- Brukes slike biler kun mellom hjem og arbeid, i tillegg til yrkeskjøring, skal dette innrapporteres som en fordel under kode 135 A i lønns- og trekkoppgaven, sier rådgiver Arnstein Aarum hos Infotjenester AS.Da legges kilometersatser (denne linken virker bare dersom du har et abonnement) etter hvor mye man har kjørt til grunn og man blir beskattet kun av den fordelen.- Denne måten beregnes dersom vedkommende benytter firmabilen i privat kjøring kun i forbindelse med arbeidsreiser. Altså mellom hjem og arbeidssted, opplyser Aarum.

Full beskatning

Brukes "håndverkerbilen" i privat øyemed utover arbeidsreise mellom hjem og arbeid, slår andre regler inn.- Selv om du bare skal kjøre et barn i barnehagen på vei til jobb, fotballtrening, korpsøvelse eller hente pizza på lørdagskvelden, skal prosentligningsmodellen for beskatning benyttes, sier Aarum.Da vil en del av bilens listepris legges til vedkommendes inntekt i inntektsåret og vil bli beskattet på vanlig måte.- Det betyr at dersom bilen er nyere enn tre år skal det beregnes en fordel per år på 30 prosent av de første 266 300 kronene av bilens listepris og 20 prosent av resten. Dette tillegges altså inntekten og vedkommende må betale mer skatt, sier Aarum.

Utløser arbeidsgiveravgift

Også arbeidsgiverne blir straffet dersom skattemyndighetene avslører privat bruk av firmabil som ikke er korrekt innberettet.- Etter regelverket blir også arbeidsgiverne ilagt en tilleggsavgift på 60 prosent av arbeidsgiveravgiften i tillegg til selve avgiftsbeløpet, sier Aarum.Feil eller unnlatelse av innberetningen av firmabil kan med andre ord bli dyrt både for arbeidsgiver og den ansatte.Bli abonnent på oppslagsverket Lønn Info og vær oppdatert til enhver tid. Du får og e-post ved viktige endringer og kan ringe oss eller sende epost ved fagspørsmål. Du kan prøve gratis her!

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: