Rett til fri for å feire Eid

Onsdag 10. april feirer muslimer i Norge Eid. De kan da ha rett til fri fra jobben, under noen forutsetninger.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 2. april 2024
Lesetid: 1 Minutt

Arbeidstakere som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, har rett til fri fra jobben i inntil to dager hvert år.

Simployers rådgivere får i disse dager mange spørsmål om denne retten, i forbindelse med at det nærmer seg den muslimske høytiden Eid.

– Formålet med bestemmelsen er at arbeidstakere som ikke er medlem av Den norske kirke skal sikres en minsterett til fri ved religiøse høytider. Ansatte som ønsker fri etter disse reglene må varsle arbeidsgiver senest 14 dager før en slik fridag. Dersom religionen den ansatte tilhører har flere enn to religiøse høytider hvert år, kan arbeidstaker selv velge hvilke to høytidsdager vedkommende vil ha fri, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Last ned gratis oversikt: Når kan arbeidstaker kreve fri

Faller i 2024 i april og juni

Islamsk råd skriver på sine nettsider at muslimer har to viktige religiøse høytidsdager i året.

– Den første høytiden heter Id al-fitr, og feires ved avslutning av fastemåneden Ramadan, mens den andre heter Id al-adha og feires i forbindelse med pilegrimsreisen til Mekka. Id ul-fitr faller i Norge i 2024 på onsdag 10. april, mens Id ul-adha faller år på søndag, 16. juni, heter det på nettstedet.

Skal ikke trekkes i lønn

Disse to fridagene for feiring av religiøse høytider er i utgangspunktet uten lønn, men det skal likevel ikke trekkes lønn for fridagene.

– Arbeidsgiver kan kreve at de to dagene jobbes inn igjen senere. Denne innarbeidingen blir ikke regnet som overtid, selv om grensene for alminnelig arbeidstid overskrides. Arbeidsgiver bestemmer når innarbeidingen skal foretas, men skal først drøfte dette med arbeidstaker, sier Schie-Veslum i Simployer.

Dersom arbeidsgiver ikke krever at dagene jobbes inn, vil permisjonen være lønnet. 

– Dersom arbeidsgiver krever at dagene innarbeides, får den ansatte lønn for fridagene, men ikke betalt for dagene man innarbeider timene, sier Simployers jurist.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: