Oppsigelse når den ansatte er permittert

Enten det er den ansatte selv som sier opp, eller det er bedriften som sier opp den ansatte under permittering – er det noen egne regler du bør kjenne til.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 20. mai 2020
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier det er noen særregler ved oppsigelse når ansatte er permittert uten lønn.

Mange arbeidstakere er fortsatt permittert; og en del virksomheter sliter med å overleve gjennom koronakrisen. I denne situasjonen kan det være aktuelt for arbeidsgivere å si opp permitterte, og for ansatte å se seg om etter nytt arbeid.

Derfor er det verdt å merke seg at det er noen særregler ved oppsigelse når ansatte er permittert uten lønn.

– Et kjennetegn ved permitteringer er at arbeidsforholdet består under permitteringsperioden. Dersom arbeidsforholdet skal avsluttes, må det gis en formell oppsigelse, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Kortere oppsigelsestid

Når en ansatt selv sier opp jobben under permittering, er det verdt å merke seg at oppsigelsestiden kan bli vesentlig kortere enn normalt.

– Ansatte som er permittert uten lønn har rett til å si opp med 14 dagers varsel, regnet fra den dagen oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett om den ansatte er helt eller delvis permittert fra stillingen sin. Forutsetningen for å kunne benytte 14 dagers oppsigelsestid er at oppsigelsen blir mottatt på et tidspunkt den ansatte ikke mottar lønn fra arbeidsgiver. Hvis den ansatte sier opp i varslingsperioden, under lønnspliktdagene, eller den ansatte velger det, så gjelder «vanlig» oppsigelsestid, sier Myksvoll Singh.

Hun understreker at den ansatte ikke har rett til lønn i oppsigelsestiden i slike tilfeller.

Når arbeidsgiver sier opp

Dersom bedriften innser at krisen vil føre til permanent mangel på arbeid, kan det være aktuelt å si opp ansatte som er permittert. Da stiller det seg annerledes både med tanke på oppsigelsestid og lønnsplikt.  

– Når det er bedriften som sier opp den ansatte, vil det være den avtalte eller lovbestemte oppsigelsestiden som gjelder. Da må arbeidsgiver betale lønn til den ansatte i oppsigelsestiden, og arbeidstakeren er forpliktet til å jobbe dersom arbeidsgiver har jobb å tilby. Selv om arbeidsgiver ikke har jobb å tilby, skal den ansatte likevel ha lønn i oppsigelsestiden. Og det er viktig å huske på at arbeidsgivers lønnsplikt inntrer allerede fra den dagen den ansatte mottar oppsigelsen, sier Simployers jurist.

Husk på utvelgelsesprosessen

Ragni Myksvoll Singh i Simployer minner om at det øvrige regelverket knyttet til oppsigelse av ansatte vil gjelde når arbeidsgiver går til oppsigelse av permitterte ansatte.

– Når arbeidsgiver sier opp ansatte med bakgrunn i varig mangel på arbeid, må det gjøres etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 15. Det innebærer blant annet at utvelgelsen av hvem som skal sies opp må gjøres på saklig grunnlag og arbeidsgiver må vurdere om det finnes annet passende arbeid til de som står i fare for å bli sagt opp. I tillegg skal arbeidsgiver kalle inn til drøftingsmøte. Ansatte som blir sagt opp skal videre ha et formelt oppsigelsesbrev og har krav på å få en sluttattest, sier Myksvoll Singh.

Hun minner til slutt om at dersom det gjelder masseoppsigelser, at arbeidsgiver må si opp mer enn 10 arbeidstakere i løpet av 30 dager, er det egne regler om informasjon og drøfting i arbeidsmiljøloven.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: