Nå kommer de nye reglene om verneombud

Fra 1. januar må alle virksomheter med fem eller flere ansatte ha på plass verneombud. Det betyr at mange arbeidsgivere nå bør komme i gang med utvelgelsen.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 8. november 2023
Lesetid: 3 Minutter
HMS-rådgiver i Simployer, Anne Sandtorp

Frem til nå har virksomheter med færre enn 10 arbeidstakere kunnet avtale at de ikke ønsket å ha verneombud.  Fra nyttår skjerpes kravet, og da er det kun virksomheter med færre enn fem arbeidstakere som har mulighet til å inngå en slik avtale.  

Det blir også endret krav for virksomheter som må ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kravet gjelder nå for virksomheter med 50 eller flere arbeidstakere. Fra nyttår skjerpes det til 30.

Gratis plansje: Slik velger du verneombud

Nyttig oversikt over de forskjellige stegene i valg av verneombud. 

Last ned plansjen gratis

Positiv endring for ledere i små virksomheter

- Når arbeidstakere blir spurt om hva som er viktig på en arbeidsplass, er svaret ofte "godt arbeidsmiljø". Det sier litt om hvor viktig rollen til verneombudet bør være, sier Anne Sandtorp som er HMS-rådgiver i Simployer.

Sandtorp mener endringen vil gi en god støtte til ledere som tidligere ikke har hatt noen å diskutere saker som angår virksomheten med. Nå får lederne hjelp av en medarbeider  som også har fått opplæring og kjennskap til  hva som kreves for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Se webinar: Spør rådgiverne om du lurer på om verneombud og AMU (sendt januar 2024)

Når arbeidstakere blir spurt om hva som er viktig på en arbeidsplass, er svaret ofte "godt arbeidsmiljø". Det sier litt om hvor viktig rollen til verneombudet bør være.

- Ledere i mindre virksomheter har som regel verken mellomledere, HR eller andre å støtte seg på. Med verneombud på plass vil disse lederne få en viktig sparringspartner. En som kjenner arbeidsplassen, folka og arbeidsmiljøregelverket, som har taushetsplikt og egeninteresse av et godt arbeidsmiljø, utdyper hun.

Mer enn å sjekke brannslukningsapparatet

En annen endring i arbeidsmiljøloven er at det fra nyttår tydeliggjøres i loven at verneombudet også skal være med på å ivareta det psykososiale miljøet på arbeidsplassen.

Simployers rådgiver ønsker presiseringen velkommen.

- Altfor mange tror at verneombudets rolle kun handler om å gå en runde på huset og sjekke at brannslukningsapparatet henger på plass og at medarbeiderne sitter riktig på stolene sine, sier Anne Sandtorp.

Hun er glad for at det nå blir tydeligere at verneombudets rolle like mye handler om å få oversikt om medarbeidere utsettes for helseskadelig stress eller blir trakassert eller utsatt for trusler på arbeidsplassen.

Kort oppsummert er verneombudets oppgave å være en samtalepartner for ledere og medarbeidere om saker som påvirker arbeidsmiljøet, følge opp det systematiske HMS-arbeidet og melde fra om feil og forbedringsmuligheter, delta i risikovurderinger og avviksbehandling, samt bidra til utvikling av rutiner og tiltak som sikrer og forbedrer arbeidsmiljøet. 

Bør komme i gang med valg nå

Virksomheter som til nå ikke har vært omfattet av verneombudsreglene, skal nå ha verneombud på plass til 1. januar. Det betyr at det kan være lurt å komme i gang nå.

- Ofte kan det ta litt tid å få verneombudet på plass. Det er viktig at leder setter seg inn i og informererer om hva et verneombud faktisk er, hvilke oppgaver det har og hvordan  verneombudet kan være en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet i virksomheten, sier Sandtorp.

Les også: Ofte stilte spørsmål om verneombud

Behov for lovpålagt opplæring? Gå til våre HMS-kurs

Tips til deg som skal velge verneombud

  1. Sett deg inn reglene for valg av verneombud
  2. Informer de ansatte om hva et verneombud er og hvordan det er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet i virksomheten
  3. Beregn god tid til nominasjon og valg
  4. Gjennomfør valg i henhold til reglene
  5. Sørg for god opplæring av ditt nyvalgte verneombud

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024: 

  • Krav om verneombud senkes fra ti til fem ansatte
  • Krav om arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte
  • Verneombudets mandat gjelder også alle innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakeres arbeidsmiljø
  • Det presiseres i loven at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakerens psykososiale miljø

 

Gratis sjekkliste: Kom i gang med HMS

Vi gir deg ti råd om konkrete tiltak når du vil gå fra ord til handling i HMS-arbeidet.

Les mer og last ned gratis. 

Del siden: