Om våre HMS-kurs

HMS er ikke bare regler, rutiner, rapporter og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. Med våre kurs får du lovpålagt opplæring i HMS-arbeidet og en god innføring i hvordan du skal fylle HMS-rollen din. Finn kurset som passer deg best blant våre fysiske og digitale kurs!

Regelendringer gjeldende fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trådte regelendringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Det stilles blant annet krav til at virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud. I tillegg må det opprettes arbeidsmiljøutvalg for virksomheter med minst 30 arbeidstakere.

Omfattes din virksomhet av regelendringene? Da kan et av våre HMS-kurs være aktuelt for deg. 

Fysisk kurs

HMS for verneombud – kontor og butikk (Oslo)

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse partene samarbeider om HMS-arbeidet i virksomheten. I dette kurset får du en god innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid og verneombudets rolle.

Kurset arrangeres i Oslo 11. og 12. mars 2024.

Pris. 7 890,-

Mer info og påmelding

E-læring

HMS for verneombud og AMU – kontor og butikk

Hvorfor er HMS-arbeidet viktig, og hvordan bør du egentlig jobbe med HMS i praksis? I dette e-læringskurset lærer du hvordan du fyller rollen som verneombud og AMU-representant, hvordan du tar ansvar og gjennomfører HMS-arbeidet i praksis. Kurstilgang gjelder for 3 måneder, og du kan fullføre kursets 8 moduler og 2 oppgaver når og hvor det passer deg best.

Pris: 3 990,-

Mer info og påmelding

Digitalt kurs

HMS for verneombud og AMU- 40 timer

Praktisk HMS handler om å skape et arbeidsmiljø der det er mulighet for utvikling, mestring og å lykkes i jobben. Samtidig skal dere jobbe trygt og sikkert. Dette digitale kurset gir deg lovpålagt opplæring og dyptgående kjennskap til verktøyene du trenger i HMS-arbeidet!

Pris: 5 950,-

Mer info og påmelding

E-læring

HMS for ledere

Dette e-læringskurset er laget spesielt for deg som er øverste leder i virksomheten, og som har et lovpålagt krav om å gjennomføre HMS-opplæring. Kurset er også relevant for ledere med personalansvar, som ønsker en praktisk tilnærming til hvordan å gjennomføre HMS-arbeidet.

Pris: 2 990,-

Mer info og påmelding

Fysisk kurs

HMS for arbeidsmiljøutvalg - kontor og butikk (Oslo)

I dette kurset vil du lære om arbeidsmiljøutvalgets viktige rolle og mandat og hvordan AMU bør samspille med andre om virksomhetens HMS-arbeid. Kurset arrangeres i Oslo 6. og 7. mars 2024.

Pris: 7890,-

Mer info og påmelding

Hva er forsvarlig opplæring i din virksomhet?

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Det stilles i utgangspunktet krav om 40 timers opplæring.

Det er likevel mulig å avtale en kortere opplæringstid dersom partene finner det hensiktsmessig. En slik avtale må baseres på en forsvarlighetsvurdering av arbeid og risiko.