E-læring

HMS for ledere

Lovpålagt opplæring for øverste leder og HMS-kompetanse for mellomleder

Praktisk HMS er ikke kun regler, prosedyrer, rapportering og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. Få verktøyene du trenger til HMS-arbeidet!

E-læring

Tilgjengelig nå Digitalt 7 moduler á 20-40 min Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 2 990,- (pris ekskl. 25 % MVA)

Course Rating

4/5

Dette lærer du:

  • Hvordan du sikrer at HMS-fokus blir en naturlig del av hverdagen
  • Arbeidsmiljøloven
  • Internkontroll
  • Fysisk arbeidsmiljø og ergonomi
  • Beredskap
  • Sykefravær
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Rusmisbruk og spillavhengighet

Les mer

Dette e-læringskurset er laget spesielt for deg som er øverste leder i virksomheten, og derfor har et lovpålagt krav om å gjennomføre HMS-opplæring. Kurset er relevant også for andre ledere med personalansvar, som ønsker en praktisk tilnærming til hvordan du kan gjennomføre HMS-arbeidet.

Kurset består av syv moduler. Det skal sikre deg nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre kurset med små doser læring i en hektisk arbeidshverdag. Hver modul presenterer et avgrenset tema med god variasjon av videopresentasjoner, tekst, lyd og bilder.

Product Program

7 moduler

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er leder

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 2 t rettslære + 2 timer annet.

Product instructors

Kursholdere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Les mer om Anne
Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle
Sveinung Røseid

Sveinung Røseid

Sveinung har 20 års erfaring innen HR-faget både som rådgiver, HR-direktør, personalsjef og personalkonsulent. Han har en bachelorgrad innen økonomi og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og er cand.mag innen idehistorie fra Universitetet i Oslo (UIO). De seneste årene har han vært tilknyttet Simployer som freelance kursleder.

Les mer om Sveinung
Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni