E-læring

HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

Lovpålagt opplæring for deg som jobber på kontor eller i butikk

HMS er ikke bare regler, rutiner, rapporter og kontroller! Det handler også om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. I dette kurset får du en god innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid og verneombudets og AMU-representantens rolle. 

 

Det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere hva som er tilstrekkelig og forsvarlig opplæring i henhold til det arbeidet som utføres. Jobber du i en bransje hvor det må stilles høyere krav til HMS-opplæringen? Da er dette kurset for deg!

E-læring

Tilgjengelig nå Digitalt 8 moduler á ca. 40 min + oppgaver Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 3 990,- (pris ekskl. 25 % MVA)

Course Rating

5/5

Dette lærer du:

 

  • Hva systematisk HMS-arbeid skal inneholde og hva HMS kultur er
  • Hvem skal gjøre hva, og hvilke krav gjelder ifølge arbeidsmiljøloven
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant
  • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen - avvikshåndtering
  • Hvordan du kan bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet ved konstruktiv samhandling
  • Hvordan du praktisk går fram om du får henvendelser fra kollegaer som "sliter" på jobben
  • Hvordan jobbe for å støtte både ansatte og ledere og dermed virksomheten som helhet

Les mer

HMS-arbeid i praksis
Hvorfor er HMS-arbeidet viktig, og hvordan jobber vi egentlig med dette i praksis? Praktisk HMS er ikke kun regler, rutiner, rapportering og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. I dette kurset lærer du hvordan du fyller rollen som verneombud og AMU-representant, hvordan du tar ansvar og gjennomfører HMS-arbeidet i praksis.

Fleksibel læring
E-læring er fleksibelt og kan enkelt tilpasses deg og din arbeidshverdag. Du kan gjennomføre læringen (nesten) hvor som helst, når som helst. Du får tilgang til kurset i tre måneder, og det kan gjennomføres i ett jafs eller stykkevis. Valget er ditt! (Vi anbefaler likevel å porsjonere ut gjennomføring av moduler og oppgaver for best mulig læringseffekt.) 

Modulbasert læring og oppgaver
Totalt inneholder kurset 8 ulike e-læringsmoduler. Modulene kombinerer tekst, bilder, film og animasjoner. I tillegg skal du besvare 2 oppgaver som er knyttet til arbeidsmiljøarbeidet i din virksomhet.  Kursleder er tilgjengelig for deg underveis og vil vurdere og kommentere oppgavene. Du får kursbevis når kurs og oppgaver er gjennomført.

Product Program

8 moduler + 2 oppgaver

Hva er forsvarlig opplæring i din virksomhet?

Praktisk informasjon

Kursbevis

Hvem passer dette for?

for deg som er verneombud eller AMU-representant i kontor- og butikkvirksomhet

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 5,5 t rettslære + 3,5 t annet.

Product instructors

Kursholdere

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid

Sveinung har 20 års erfaring innen HR-faget både som rådgiver, HR-direktør, personalsjef og personalkonsulent. Han har en bachelorgrad innen økonomi og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og er cand.mag innen idehistorie fra Universitetet i Oslo (UIO). De seneste årene har han vært tilknyttet Simployer som freelance kursleder.

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.