E-læring

HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

Lovpålagt opplæring tilpasset kontor- og butikkvirksomheter

I dette kurset får du en god innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid og verneombudets og AMU-representantens rolle. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring.

 

Jobber du i andre bransjer er dette kurset for deg!

E-læring

Tilgjengelig nå Digitalt 8 moduler á ca. 40 min + oppgaver Ledige plasser
Gå til påmelding kr. 3 990,- (pris ekskl. 25 % MVA)

Course Rating

4/5

Dette lærer du:

  • Hva systematisk HMS-arbeid skal inneholde og hva HMS kultur er
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant
  • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen - avvikshåndtering
  • Hvordan du kan bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet ved konstruktiv samhandling
  • Hvordan du praktisk går fram om du får henvendelser fra kollegaer som "sliter" på jobben
  • Hvordan jobbe for å støtte både ansatte og ledere og dermed virksomheten som helhet

Les mer

HMS-arbeid i praksis
Praktisk HMS er ikke kun regler, rutiner, rapportering og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. I dette kurset lærer du hvordan du fyller rollen som verneombud og AMU-representant, hvordan du tar ansvar og gjennomfører HMS-arbeidet i praksis.

Fleksibel læring
E-læring er fleksibelt og kan enkelt tilpasses deg og din arbeidshverdag. Du får tilgang til kurset i tre måneder, og det kan gjennomføres i ett jafs eller stykkevis. Valget er ditt! (Vi anbefaler likevel å porsjonere ut gjennomføring av moduler og oppgaver for best mulig læringseffekt.) 

Modulbasert læring og oppgaver
I alt inneholder kurset 8 ulike e-læringsmoduler. Modulene kombinerer tekst, bilder, film og animasjoner. I tillegg skal du besvare 2 oppgaver som er knyttet til arbeidsmiljøarbeidet i din virksomhet.  Kursleder er tilgjengelig for deg underveis og vil vurdere og kommentere oppgavene. Du får kursbevis når kurs og oppgaver er gjennomført.

Product Program

8 moduler + 2 oppgaver

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

for deg som er verneombud eller AMU-representant i kontor- og butikkvirksomhet

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 5,5 t rettslære + 3,5 t annet.

Product instructors

Kursholdere

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid

Sveinung har 20 års erfaring innen HR-faget både som rådgiver, HR-direktør, personalsjef og personalkonsulent. Han har en bachelorgrad innen økonomi og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og er cand.mag innen idehistorie fra Universitetet i Oslo (UIO). De seneste årene har han vært tilknyttet Simployer som freelance kursleder.

Les mer om Sveinung
Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer om Ragni
Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Les mer om Anne
Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle