Mangelfulle bredbåndsfakturaer skaper problemer i arbeidslivet

Når leverandørene slår sammen prisen for tv og bredbånd på fakturaen, skaper det problemer for ansatte som får dekket bredbånd av arbeidsgiver. Det kan også være brudd på bokføringsforskriften.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 23. juni 2021
Lesetid: 1 Minutt
Simployers økonomirådgiver Espen Øren råder arbeidstakere som får mangelfulle fakturaer på bredbånd og tv om å kreve en ny faktura fra leverandøren.

Mange arbeidsgivere dekker privat bredbånd for de ansatte. Det gjøres gjerne ved at ansatte leverer fakturaen og krever refusjon.  

Problemet mange opplever, er at leverandørene ofte slår sammen prisen for tv og bredbånd på fakturaen. Dermed er det ikke mulig for den ansatte å finne ut hvilket beløp de kan få refundert når det bare er bredbåndet som skal dekkes.

- Vi får stadig spørsmål på vår fagsupport om hvordan dette skal håndteres. Vi mener at selskapene her skulle ha spesifisert hva som er prisen på tv og bredbånd separat. Det er to forskjellige tjenester, og markedsføres også som det. Vårt råd er at hvis ikke bredbåndstjenesten er spesifisert på fakturaen, så må man kontakte leverandøren og be om korrekt faktura, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

I tillegg til at den ansatte ikke vet hvilket beløp som skal kreves refundert, klarer ikke arbeidsgivere å vurdere hvor mye momsfradrag de kan kreve av bredbåndstjenesten dersom tjenestene ikke er spesifisert.

Konferanse: En digital heldag om den hybride arbeidsplassen

Torsdag 28. oktober sender vi konferansen, Simply Work 2021, direkte. Programmet er fullspekket med det du trenger å vite om fremtidens fleksible arbeidshverdag med hjemmekontor og hybride løsninger.

Klikk her for mer informasjon og påmelding          

Gjelder også rabatter

Tilsvarende problem oppstår når det gis rabatter på en eller begge disse tjenestene, og det ikke spesifiseres hvilken tjeneste som er rabattert. Dette har Skattedirektoratet nylig omtalt i en uttalelse.

- Direktoratet påpeker at det ikke er et direkte krav etter bokføringsforskriften at rabatten skal spesifiseres i salgsdokumentet, men at det er tilstrekkelig at den avtalte prisen etter rabatt angis som vederlag. I de tilfeller hvor rabatten angis i salgsdokumentet, må den imidlertid angis slik at det den kan knyttes til de varer eller tjenester den gjelder, på en klar måte. Dersom rabatten kun gjelder enkelte varelinjer, må den kunne knyttes til disse varelinjene, for eksempel tv, bredbånd eller IP-telefoni, sier Øren.

Han mener det hadde spart norske arbeidsgivere for mye tid og ressurser, dersom leverandørene av slike tjenester tok seg bryet med å spesifisere rabatten spesifikt per tjeneste.

Hvis bredbåndsselskapet gir en samlet rabatt for bredbånd og tv, kan du regne ut hvor mye av rabatten som gjelder bredbåndet her: 

Har du kontroll på alle reglene som gjelder og som kommer?

I løpet av november og desember arrangerer vi årets oppdateringsdag for deg som jobber med lønn. Bli oppdatert inn i det nye året, og derfor inneholder dagen over 15 forskjellige temaer. Du kan velge å delta digitalt eller fysisk.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

 

Del siden: LinkedIn twitter