Mange misforstår reglene for verneombud og AMU

Tall fra Arbeidstilsynet viser at hver tredje virksomhet mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg. – Mange kjenner ikke til regelverket, sier Simployers HMS-rådgiver.
onsdag 27. mars 2019
HMS
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

MANGLER VERNEOMBUD: Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp erfarer at mange misforstår og tror de ikke trenger å ha verneombud.

Alle virksomheter skal som hovedregel ha verneombud. Verneombudet er en representant for de ansatte, og har som oppgave å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Alle virksomheter med mer enn 50 ansatte skal også ha et arbeidsmiljøutvalg, AMU.

Tall Dagsavisen har hentet inn fra Arbeidstilsynet, viser imidlertid at hele 36 prosent av virksomhetene bryter kravet om å ha verneombud, og 32 prosent av de som har hatt tilsyn de siste fem årene har manglet arbeidsmiljøutvalg.

- Jeg erfarer at mange virksomheter ikke har verneombud eller AMU. Som oftest skyldes det at de har misforstått eller ikke kjenner til kravet, sier Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Mange tror de ikke trenger

Sandtorp sier en av de vanligste misforståelsene er at virksomheter eller lokasjoner med færre enn 10 ansatte ikke trenger å ha verneombud.

- Det er feil. Loven åpner imidlertid for at dersom man er færre enn 10 personer i hele virksomheten, så kan man avtale at man ikke ønsker verneombud. De ansatte oppgir da sin rett til en tillitsvalgt på arbeidsmiljøområdet, og leder gir slipp på muligheten til en faglig støtte og sparringspartner i det systematiske HMS-arbeidet. En slik avtale skal være skriftlig, og oppgi hvordan man da skal håndtere arbeidsmiljøforhold, sier Sandtorp.

Er man flere enn 10 personer i virksomheten, er hovedregelen at det skal velges minst et verneombud pr. lokasjon.

Tror det er de ansattes ansvar

En annen misforståelse er at noen arbeidsgivere tror at arbeidstakerne selv skal sørge for verneombud, og hvis de ikke gjør det det, så faller kravet bort.

- Lederen er altså ikke klar over sin plikt til å sørge for at det er et verneombud på plass, om nødvendig ved å utpeke dette. Hvis man ikke får noen til å stille til valg som verneombud, så har vel strengt tatt alle arbeidstakerne brutt medvirkningsplikten sin, og arbeidsgiver muligens gjort en dårlig innsalgsjobb. I tillegg gjør nok usikkerhet rundt selve prosessen med å få på plass et verneombud at noen utsetter denne oppgaven i det lengste.

Når det gjelder å få kandidater, mener Simployers HMS-rådgiver at det er mye å hente på god informasjon om hva rollen handler om, og hvordan verneombudet vil bli involvert i arbeidsmiljøarbeidet.

Direkte farlig

Arbeidstakerorganisasjonen YS, LO og akademikerne mener at mangelen på verneombud fører til mer sykefravær og kan være direkte farlig.

– De ansatte er som oftest best plassert til å vurdere risiko ved egen arbeidssituasjon, og ledere er avhengig av dialog for å vurdere løpende risiko i virksomheten og drive forebyggende arbeid. I ekstreme tilfeller vil manglende risikovurdering og mangelfull HMS-forebygging kunne ha dødelig utfall, sier 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud i YS til Dagsavisen.

Verneombudets rolle

Hva er så verneombudets rolle? Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp oppsummerer det hun mener er de 3 hovedoppgavene til et verneombud.

  1. Være en tillitsvalgt for alle ansatte (inkludert mellomlederne) på arbeidsmiljøområdet.

Det betyr ikke at de skal fremme eller løse enhver sak noen måtte komme med, men oppfordre og bidra til dialog mellom arbeidstakere, samt mellom arbeidstaker og leder. «Har du snakket med den det gjelder om dette» eller «Har du snakket med lederen din om dette» er ofte en god start. Så er det selvfølgelig saker der verneombudet tar saken videre med leder eller andre funksjoner i virksomheten. For å ivareta denne delen av rollen, må verneombudet først og fremst sørge for at alle vet hvem man er, og hva rollen innebærer. Her kan man informere på møter, ved oppslag, ved å spille en videosnutt til intranettet, ved å arrangere Kahoot i lunsjen, presentere seg for nyansatte osv. Mulighetene er mange, og det behøver ikke alltid å være så tørt og kjedelig.

  1. Være en «vaktbikkje» i positiv forstand. En som påser at arbeidsforholdene er i tråd med krav og behov, og som korrigerer og/eller melder fra hvis noe må utbedres. Dette er en aktiv rolle, her kan man ikke sitte og vente til noen kommer med en sak. Man kan heller ikke løpe rundt til enhver tid, så man må i samråd med leder og evt. andre verneombud finne frem til planlagte aktiviteter for oppfølging. Det kan være vernerunder, gjennomgang av risikovurderinger, faste møter med leder for å diskutere status og fremdrift, involvering i avvik, delta i planlegging av arbeidsmiljøundersøkelser og evt. målinger og kartlegginger, innspill til fokusområder i medarbeidersamtaler, gi innspill til saker i arbeidsmiljøutvalget mm. En gjennomtenkt og levende HMS-handlingsplan, samt gode og tilgjengelige rutiner for det systematiske HMS-arbeidet, er gode hjelpemidler for et effektivt verneombudsarbeid. I tillegg handler det om å følge med i det daglige arbeidet, slik at man tidlig fanger opp forhold som med fordel kan korrigeres eller avklares.
  2. Være en som spiller lederen god på arbeidsmiljøområdet. Det er lite annet verneombudet kan gjøre som har like stor effekt som nettopp dette. Være en god sparringspartner og «wingman». Ikke ved at man alltid er enig med leder, men ved å gi råd og påminnelser. Videre kan man selv være en som setter fokus på de positive arbeidsmiljøfaktorene, og slår ned på evt. kos med misnøye. På den måten bidrar man til at leder får gjort en god jobb også på arbeidsmiljøområdet. Dette forutsetter selvfølgelig at leder involverer og slipper til verneombudet. For å få til dette samspillet har jeg god erfaring med at ledere og verneombud gjennomfører opplæring sammen, og også i fellesskap fronter arbeidsmiljøtemaer i det daglige. Noen har «arbeidsmiljødager», «arbeidsmiljølunsjer, sikkerhetsuker, IA-dager, kampanjer osv hvor man sammen kan få faglig påfyll og motivasjon, og sette fokus på hvordan et godt arbeidsmiljø bidrar til gode resultater.

Gratis sjekkliste - når du har fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har Arbeidstilsynet varslet at de kommer på besøk? Denne sjekklisten hjelper deg med nyttige og konkrete tips om hva du bør gjøre før, under og etter et besøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer og last ned gratis

Del siden: