Mange kan gå glipp av feriepenger på dagpenger

Stortinget har gjort noen justeringer på feriepenger på dagpenger. Ansatte som blir tatt tilbake i jobb like etter 7. juni risikerer imidlertid fortsatt å stå uten penger i ferien.
fredag 30. april 2021
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa

I februar krevde Stortinget at regjeringen gjeninførte feriepenger på dagpenger, med tanke på de mange som har vært permittert gjennom koronakrisen. Regjeringen kom i mars tilbake til Stortinget med sitt forslag til regelverk. Dette forslaget er nå behandlet, og Stortinget krever at det gjøres noen endringer i regelverket.

Endringene som nå gjøres er at

  • Beregningsperioden for feriepenger på dagpenger vil være hele 2020 og 2021.
  • Satsen for beregningen er 10,2%
  • Forslaget om at den enkelte mottaker av dagpenger må ha mottatt dagpenger i 8 uker fjernes. Dette betyr at alle som har mottatt dagpenger i 2020 eller 2021 vil få utbetalt feriepenger fra NAV uavhengig av hvor lenge de har mottatt dagpenger.
  • Forslaget om maksbeløpet på 25 000 kroner fjernes. Dette betyr at feriepengene vil bli beregnet av alle dagpengene den enkelte har mottatt i 2020 eller 2021.

Vil ikke omfatte alle

Datoen 7. juni vil imidlertid fortsatt være et viktig skjæringspunkt. Arbeidstakere som er permittert den 7. juni, og har vært permittert i mer enn 52 uker på dette tidspunktet, vil ikke ha rett til ferietillegg på dagpenger. Disse arbeidstakerne har imidlertid mulighet til å avvikle fire uker ferie uten stans i dagpengene.

– Det er ingen endring der, så de som har rett på å beholde dagpenger, men samtidig ta ut ferie, får ikke feriepenger i tillegg. Det vil være mer økonomisk gunstig for de fleste å beholde dagpengene, i stedet for å motta feriepenger, skriver saksordfører Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet i en epost til Simployer.

Noen vil ikke få noe

De som har vært permittert i mer enn 52 uker 7. juni, og så blir tatt tilbake i jobb før de har fått avviklet ferie med dagpenger, vil imidlertid verken få ferie med dagpenger eller feriepenger på dagpenger.  

Det bekrefter statssekretær Vegard Einan i Arbeids og sosialdepartementet overfor VG.

– Ja, det er en problemstilling. Arbeidstakere som har vært mer enn 52 uker permittert pr. 7. juni og som tas inn i arbeid etter 7. juni og deretter blir tvunget av arbeidsgiver til å ta ferie i juli og de ikke har opptjente feriepenger fra 2020, så vil de ikke få penger i ferietiden. Da vil de ansatte tape på det, men slik er det for alle arbeidstakere som ikke har ferieopptjening, sier Einan til avisa.

Lurt å ta tilbake ansatte før 7. juni

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidsgivere som nå ser at de vil få aktivitet igjen til sommeren, bør vurdere om de kan hente de ansatte inn før 7. juni.

– Arbeidsgivere som har hatt permitterte ansatte i mer enn 52 uker 7. juni, og som ser at det vil bli aktivitet i sommer, bør være klar over denne problemstillingen. Det vil være stor økonomisk forskjell på om en ansatt blir hentet inn 6. eller 8. juni, sier Gauslaa.

Ansatte i reiseliv, hotell og restaurant kan være blant de som kommer tilbake i jobb til sommeren etter lange permitteringer, i takt med den planlagte gjenåpningen.

Kan være snakk om mye penger

Simployers jurist har satt opp følgende tenkte regnestykke, som viser hvor mye det kan være snakk om i forskjell for en ansatt å bli tatt tilbake i jobb før eller etter 7. juni.

  • Arbeidstaker ble permittert i mars 2020 og etter å ha mottatt to lønnspliktdager fra arbeidsgiver og 18 lønnskompensasjonsdager fra NAV, startet dagpengeutbetalingen i midten av april 2020
  • Forutsatt at arbeidstaker var permittert i resten av 2020 og hadde en inntekt på 550.000,- de siste 12 månedene før permitteringen, vil utbetalte dagpenger være ca. 280.000,-
  • Dette gir et ferietillegg på 28.560,- (280.000,- x 10,2%)

Regnestykket viser at en person med disse forutsetningene, som også har vært permittert så mye av 2021 at grensen på 52 uker passeres før 7.juni, vil tape 28.560 kroner på å bli hentet tilbake i jobb etter 7. juni i stedet for før 7. juni.

Nederst i artikkelen kan du sette inn egne tall for å regne ut feriepenger på dagpenger.

Kan også slå ut motsatt

Hans Gjermund Gauslaa i Simployer minner om at det også vil være noen som kan få både ferie med dagpenger og feriepenger.

–En ansatt som har vært permittert i mindre enn 52 uker 7. juni vil motta feriepenger på dagpenger. Dersom permitteringen fortsetter, og arbeidstaker etter 7. juni passerer grensen på 52 uker med dagpenger, vil vedkommende også kunne avvikle fire uker ferie med dagpenger, sier Gauslaa.  

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: