Kjøregodtgjørelsen øker fra nyttår

For andre år på rad øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben. Fra 1. januar 2024 er kilometergodtgjørelsen på 4,90 kroner.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 18. desember 2023
Lesetid: 2 Minutter
Økonomisk rådgiver i Espen Øren.

Staten er enig med arbeidstakerorganisasjonene om nye reisesatser for 2024. For bruk av egen bil i jobbsammenheng økes statens satser for kilometergodtgjørelse med 42 øre, fra kr 4,48 til kr 4,90.

– For norske arbeidsgivere betyr dette en betydelig økning i reiseutgiftene, samtidig som det påløper 14,1% (i sentrale strøk) arbeidsgiveravgift på toppen av dette, forklarer Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

Uvanlig store økninger to år på rad 

For arbeidstakere betyr det at de to år på rad har fått en uvanlig stor økning i kilometergodtgjørelsen.

– Imidlertid er det slik at denne økte satsen fortsatt ikke er stor nok til å dekke den reelle merutgiften ved å bruke egen bil i tjeneste. Både NAF og Opplysningsrådet for veitrafikken har tidligere ment at den har for lav, og at norske arbeidstakere taper på å stille egen bil til disposisjon for arbeidsgiver, sier Øren.

Diettgodtgjørelsen økes også

I 2024 økes også satsen for diettgodtgjørelse betraktelig, fra 872 kr til 940 kroner.

Dette er den største økningen siden 2012, men følger ikke helt konsumprisindeksen på matvarer som er på 9,1% det siste året.

Gratis sjekkliste: Dette må reiseregningen inneholde

Det er mange krav til hvilke opplysninger reiseregningen skal inneholde for at arbeidsgiver skal kunne utbetale reisegodtgjørelser trekk- og avgiftsfritt.

Last ned sjekklisten

Økte inntekter for skattemyndighetene

Det er ikke bare norske arbeidstakere som nå vil få mer utbetalt. Endringene som nå kommer vil også gjøre at skattemyndighetene får økte inntekter. Det har noe med innretningen av reisesatser å gjøre.

Øren forklarer hvordan dette henger sammen:

– Det er nemlig slik at Skatteetaten har sine egne satser, også kalt forskuddssatser. Disse satsene kan man utbetale uten å trekke skatt eller beregne arbeidsgiveravgift. Men siden disse satsene er lavere enn statens satser vil det bli et skatte- og avgiftspliktig overskudd.

Den skattefrie kilometersatsen holdes uendret på kr 3,50 også i 2024, mens diettsatsen øker fra kr 634 til kr 658. Dette betyr at det blir skatt og avgift på hele økningen i kilometergodtgjørelse, mens den skattepliktige delen på diett øker med 18,5% fra kr 208 til kr 234.

Med en økning i kilometergodtgjørelse på ca. en halv milliard betyr dette en økt inntekt for staten på kr 230 millioner i skatt og kr 70 millioner i arbeidsgiveravgift.

– En økning i skattepliktig diett på 18,5% vil bety mange titalls millioner i økte inntekter, men det er litt verre å anslå med sikkerhet akkurat hvor mye, siden vi kun har tall på reiser med skattefri diett, ikke skattepliktig, sier Øren.

Uansett kan det slås fast at det gir klingende mynt i statskassa når statens satser øker mer enn de skattefrie satsene.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: