Kan arbeidsgiver gi bort utstyr og driftsmidler skattefritt til ansatte?

Kan arbeidsgiver kjøpe alle typer utstyr skattefritt til ansatte, så lenge hovedformålet er å bruke det i jobben? Spørsmålet er aktuelt etter en prinsipputtalelse om kontorutstyr under pandemien.
onsdag 10. november 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers økonomirådgiver Espen Øren ber om en klargjøring fra skattemyndighetene rundt hva ansatte kan få dekket skattefritt av arbeidsgiver.

I forbindelse med koronapandemien og utstrakt bruk av hjemmekontor, kom Skattedirektoratet med en prinsipputtalelse om de skattemessige forhold rundt innkjøp av kontorutstyr til ansatte.

Det interessante med denne uttalelsen var redegjørelsen rundt anvendelsen av hovedformålsprinsippet.

– En naturlig forlengelse av denne uttalelsen er en diskusjon om hvorvidt dette hovedformålsprinsippet kan benyttes for andre typer utstyr enn det som brukes på hjemmekontor, og i så fall hvilken rekkevidde prinsippet i praksis har. Skattedirektoratet var nemlig veldig opptatt av å påpeke at dette var et prinsipp som hadde vært gjeldende rett og praksis i lang tid, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Viktige momenter for å vurdere hovedformål

I uttalelsen konkluderte Skattedirektoratet med at arbeidsgiver skattefritt kan dekke arbeidstakers kostnader forbundet med inntektsskapende aktivitet, i samme utstrekning som arbeidstaker kan kreve fradrag. Altså må det altså gjøres en vurdering av om arbeidstakeren ville hatt fradragsrett dersom vedkommende hadde kjøpt utstyret selv.

– Dersom en og samme kostnad er pådratt med flere formål for øye, er det som utgangspunkt avgjørende for fradragsretten hvilket formål som må antas å ha vært avgjørende, altså hovedformålet. Fradragsrett er betinget av at tilknytningen til eget inntektserverv er det vesentligste formålet, sier Øren i Simployer.

Følgende momenter er relevante å vektlegge ved hovedformålsvurderingen:

  • Prisen på utstyret
  • Egnetheten for privat bruk
  • Utstyrets beskaffenhet, f.eks. hvor vanlig det er å ha denne typen utstyr i private husholdninger eller om det er utstyr som typisk er arbeidsrelatert
  • Antatt varighet og intensitet på bruk av utstyret i jobbsammenheng fremover
  • Grunnen til at arbeidsgiver velger å gi bort fremfor å låne det bort

– I praksis har dette medført at mange arbeidsgivere skattefritt har kunnet gi bort skrivebord, kontorstol, skrivebordslampe, headset til telefon mv. til sine arbeidstakere, sier Simployers økonomirådgiver.

Ikke spesielt under pandemien

Mange arbeidstakere benytter seg av utstyr og driftsmidler, der hoveddelen av bruken er i yrket. Det kan for eksempel være

  • en snekkers bruk av hammer, drill, sag o.l.,
  • en selgers bruk av bil,
  • en håndverkers bruk av ladestasjon til yrkesbil eller
  • en fotografs bruk av fotoapparat.

– Betyr dette at arbeidsgiver på visse vilkår kan gi bort en hammer, bil, ladestasjon eller fotoapparat skattefritt til sine ansatte? Hovedformålsprinsippet åpner i hvert fall opp for en diskusjon rundt dette. Vi tror at mye av løsningen vi ligge i hvordan man skal vurdere momentet om pris. Er det prisnivået for den aktuelle anskaffelsen som skal vurderes, eller skal man sammenligne med andre typer anskaffelser også? Altså, hvis man kjøper en bil til en ansatt, så er den åpenbart mye dyrere enn en kontorstol til hjemmekontoret, men om man vurdere prisnivået i bilsegmentet blir det en helt annen vurdering, sier Espen Øren i Simployer.

Øren etterlyser at skattemyndighetene kommer med en avklaring rundt disse spørsmålene, da det begynner å komme en del utfordringer rundt denne tematikken. Spesielt får Simployer mange spørsmål knyttet til kjøp av ladestasjoner til elbil hjemme hos ansatte.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: