Kan ansatte pålegges å vaksinere seg?

For å sikre en trygg arbeidsplass for kunder og kolleger er det viktig at ansatte vaksinerer seg når tilbudet kommer. Hva hvis den ansatte sier nei?
onsdag 3. mars 2021
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Vaksinering mot korona har pågått siden nyttår, og hvis alt går etter planen vil vaksinene om ikke alt for lenge være tilgjengelig for arbeidstakere flest.  

For de aller fleste virksomheter vil det være viktig at ansatte blir vaksinert, for å redusere risikoen for at kolleger, kunder og brukere blir smittet på arbeidsplassen.

Men hva med dem som ikke vil?

–  Som arbeidsgiver har du ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innebærer naturligvis også å hindre smittespredning på arbeidsplassen. Vaksiner kan fremover bli et helt sentralt virkemiddel for å redusere denne risikoen, og ansvaret for arbeidsmiljøet vil kunne veie tyngre enn hensynet til dem som ikke ønsker å ta en vaksine, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken.

Gi god informasjon

Arbeidsmiljølovens paragraf 9-4 sier at man bare kan kreve medisinske undersøkelser av arbeidstakere når det følger av lov eller forskrift, ved stillinger som innebærer særlig risiko og når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

– Vaksinering av ansatte kan komme inn under denne bestemmelsen, men terskelen for å pålegge ansatte å ta en vaksine skal være høy, fordi det er svært inngripende. Dersom man ønsker å pålegge vaksine med bakgrunn i denne bestemmelsen, er det viktig å huske at det skal gjøres en nødvendighetsvurdering, det skal drøftes med tillitsvalgte, og det skal gjøres en evaluering av tiltaket i etterkant, sier Amundsen Dystebakken.

Arbeidstilsynet har tidligere vurdert bruk av § 9-4 for å pålegge testing og konkludert med at svært få kan pålegge testing. Vaksinering må anses ytterligere inngripende. Vurderingen må knyttes opp mot en risikovurdering av smittevern i virksomheten; hvilken betydning har det at noen ikke vaksinerer seg, herunder om det kan være andre tiltak som er mindre inngripende.

Derfor fraråder Simployers jurist virksomheter å starte med å vurdere pålagt vaksinering av ansatte.

– Man må huske at vaksinasjon i utgangspunktet er frivillig i Norge. Derfor bør man først vurdere om det er andre ting man kan gjøre i stedet, som kan sikre en smittefri virksomhet.  

Sørg for god informasjon

– Det er viktig allerede nå, i forkant av at vaksiner også tilbys til friske ansatte, å snakke med ansatte om denne problemstillingen. Vis forståelse for medarbeidere som er skeptiske til vaksine, og gi god informasjon. Det er viktig å kommunisere tydelig hvorfor det er viktig å ta vaksinen når den blir tilgjengelig; både for arbeidsmiljøet og for eksterne man er i kontakt med på jobb.

– Ikke ta for gitt at ansatte har fått god informasjon fra det offentlige eller gjennom media, men ta ansvar for det, og sørg for opplæring av arbeidstakerne av hensyn til et godt arbeidsmiljø, er rådet fra Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver.

Kan gi advarsel

Dersom ansatte likevel ikke ønsker å vaksinere seg, er spørsmålet om arbeidsgiver kan stenge ansatte ute fra arbeidsplassen.

– I ytterste konsekvens kan arbeidsgiver nekte ansatte å komme på jobb, dersom man vurderer det slik at ikke-vaksinerte ansatte utgjør en fare for arbeidsmiljøet. Det vil i sin tur kunne resultere i reaksjoner som en advarsel, dersom den ansatte ikke får oppfylt sine plikter etter arbeidsavtalen, sier Karoline Amundsen Dystebakken.

Det er da viktig at arbeidsgiver har gitt god informasjon om at dette er en mulig konsekvens i forkant, slik at arbeidstakerne er bevisst sitt valg. Igjen handler det om godt forarbeid. Kartlegge behov og vurdere risikoen for virksomheten dersom flere ikke vil vaksinere seg. Lage rutiner og anbefalinger og informere, også om konsekvensen; at det kan føre til at arbeidsavtalen ikke kan oppfylles fra arbeidstakerens side.

Gratis sjekkliste - når du har fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har Arbeidstilsynet varslet at de kommer på besøk? Denne sjekklisten hjelper deg med nyttige og konkrete tips om hva du bør gjøre før, under og etter et besøk fra Arbeidstilsynet.

Les mer og last ned gratis

Del siden: