Fedrekvotefelle også for arbeidsgivere

Uklart regelverk og NAV sin praksis gjør at mange fedre går glipp av foreldrepenger de egentlig har krav på. – Reglene er et problem også for arbeidsgivere, sier Simployers HR- og ledelsesrådgiver.
torsdag 20. februar 2020
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

BØR ENDRES: Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karolien Amundsen Dystebakken mener det er god grunn til å se på regelverket for foreldrepenger, for å unngå problemer for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Aftenposten fortalte nylig om Øystein Lorvik Nilsen, som gikk glipp av 35.000 kroner i foreldrepenger fordi han fulgte NAV sin oppfordring om å søke foreldrepenger 4-6 uker før han skulle ut i permisjon.

Det han ikke hadde fått med seg, er at søknaden må sendes inn senest dagen før den siste dagen mor mottar foreldrepenger.

– Når far ikke skal ut i permisjon direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon, som i denne saken, kan fristen for å søke om foreldrepenger komme tidligere enn 4-6 uker før permisjonen skal starte. For hver dag man søker for sent, blir fedrekvoten avkortet med en dag. Dette skyldes kort fortalt at foreldrepenger må tas ut sammenhengende. Hvis det skal være et opphold må man gi beskjed til NAV, ellers oppfattes det som at det jobbes samtidig med uttak av foreldrepenger, noe som ikke er tillatt, sier juridisk HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken i Simployer.

Har dere personalhåndbok i din virksomhet?

Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Lover endring i reglene

NAV sier de forholder seg til gjeldende lovverk i disse sakene. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier til Aftenposten at han nå vurderer å endre lovverket, men at dette vil ta tid.  

Karoline Amundsen Dystebakken i Simployer sier det er all grunn til å se på dette regelverket, og at noe også kan gjøres uten at det trenger å ta for lang tid.

– Å gjøre bestemmelsene klarere trenger ikke være tidkrevende, fordi det ikke nødvendigvis er snakk om realitetsendringer. Uavhengig av dette bør det være en enkel sak for NAV å være klarere enn i dag på når det skal søkes foreldrepenger, særlig ettersom de kjenner til at dette er en feil mange gjør, sier Amundsen Dystebakken.

Tidkrevende å endre lover

Bestemmelsene i folketrygdloven, herunder foreldrepenger, er regler som er viktige for den enkelte, men også for arbeidsgivere. Unødvendig uklare eller for kompliserte bestemmelser gjør det vanskeligere å være både håndhever og bruker av loven.

– Det er tidkrevende å endre lover, på grunn av prosessene rundt dette, men arbeidet bør starte. Forenkling av ordlyden gjør det lettere å forstå regelverket og følgelig lettere å overholde det og sikre seg sine rettigheter, mener Amundsen Dystebakken i Simployer.

Skaper problemer for arbeidsgiver

Hun mener klarere regler ikke bare vil gjøre det lettere for NAV å praktisere, og lettere for arbeidstakere å ta ut permisjonen de har rett på. Det vil også gjøre det enklere å være en god arbeidsgiver.  

– Uklare regler gjør det vanskeligere for arbeidsgiver å planlegge sitt behov for arbeidskraft når ansatte skal avvikle permisjon. Når fedre ikke får startet permisjonen sin når de har tenkt eller får avkortet sin utbetaling, vil det kunne skape utfordringer for arbeidsgivere knyttet til drift og arbeidsoppgaver og forutsigbarhet for når arbeidstaker vil være tilbake i jobb. Klarere og enklere regler er altså vinn-vinn, sier Amundsen Dystebakken.

Ta det inn i rutinene

Frem til regelverket eventuelt er endret, mener Simployers juridiske rådgiver det kan være fornuftig at arbeidsgivere tar prosedyren inn i sine rutiner. På den måten kan arbeidstaker få en påminnelse om når arbeidsgiver bør informeres, og når det skal søkes til NAV.

– Far kan søke tidligst når barnet er født, senest dagen før mor har siste dag med foreldrepenger. Det vil si enten man skal ha foreldrepenger rett etter mor eller ha et opphold, for eksempel fordi mor skal ulønnet permisjon og far skal jobbe, så må man søke for å unngå tap av foreldrepenger, minner Simployers juridiske rådgiver om.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: