Dette må du vite om de nye reglene for elbiler

Fra 2023 er det innført merverdiavgift på elbiler som koster mer enn kr 500 000. Dette gir flere konsekvenser for de som driver med salg, utleie eller bruker elbiler.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 11. januar 2023
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Her er en oversikt over alt du trenger å vite om endringen:

  • Salg av nye elektriske personkjøretøy er avgiftspliktig for det vederlaget som overstiger kr 500 000. Grensen omfatter også utstyr som anses å være en del av kjøretøyet. Koster kjøretøyet mer enn kr 500 000 vil fakturaen derfor inneholde både en avgiftsfri og en avgiftspliktig del. Som personkjøretøy anses bl.a. personbil, minibuss, varebil klasse 1 og motorsykkel.
  • Salg av andre elektriske kjøretøy enn personkjøretøy er avgiftspliktige i sin helhet. Dette kan for eksempel være varebil klasse 2, busser og lastebiler.
  • Salg av brukte elektriske kjøretøy er fortsatt avgiftsfrie, både de som er personkjøretøy og andre. Forutsetningen for fritaket er at det skal betales omregistreringsavgift.
  • Korttidsutleie (< 30 dager) av elektriske personkjøretøy er fortsatt avgiftspliktig. Ved langtidsutleie (> 30 dager) av elektriske personkjøretøyer vil det fra 2023 være mva for de biler som har en kostpris som overstiger kr 500 000.
  • Engangsavgiften, inkludert den nye vektkomponenten, skal ikke inngå i leasingselskapets kostpris når merverdiavgift på leasing for kjøretøy med kostpris over kr 500 000 skal beregnes.
  • Utleie av andre elektriske kjøretøy enn personkjøretøy er avgiftspliktig.
  • Salg av elbilbatterier er fra 2023 avgiftspliktige.
  • Salg av hydrogenbiler med brenselsceller er fortsatt avgiftsfrie, men ikke de med forbrenningsmotor.
  • Innførsel av elektriske personkjøretøyer vil nå være avgiftspliktige for den delen av tollverdien som overstiger kr 500 000.
  • Arbeidstakere som har elbil som firmabil vil ikke lenger få rabatt. Skattegrunnlaget vil være som for fossildrevne biler.

Overgangsordning

Om en bil skal vurderes etter gammelt eller nytt regelverk vil være en viktig faktor. Omsetning av varer og tjenester i merverdiavgiftsloven skal vurderes etter regelverket på leveringstidspunktet.

Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret. Dette gjelder selv om det skulle gå noen dager før eieren får overlevert bilen fysisk.

LES OGSÅ: Disse regelendringene gjelder fra 2023

 

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her. 

Del siden: