Dette må alle ledere vite og gjøre noe med!

- Halveringsgraden på kompetanse er dramatisk høy, og det går stadig fortere. Det du lærte for 10 år siden om ledelse kan være helt utdatert, sier lederutvikler Stein D. Wesenberg i Simployer.
torsdag 25. februar 2021
Lesetid: 3 Minutter

Wesenberg har nylig blitt en del av den utvidede Simployer-familien som uavhengig rådgiver for våre digitale kurs skreddersydd for ledere.

Les mer om vårt lederabonnement her!

Han mener den viktigste egenskapen en leder må ha i 2021 er viljen til å lære og utvikle seg videre.

- Ledere på alle nivåer må holde seg oppdaterte for å forbli relevante som ledere. Hvis ikke kommer de til å mangle viktige verktøy i lederverktøykassen sin.

Startet firma som 17-åring

Wesenberg har en praktisk tilnærming til ledelse, og startet selv sin første bedrift som solgte markiser og persienner som 17-åring.  Etter hvert ble han kaptein i luftforsvaret og utdannet seg til sosiolog på Blindern med spesialisering innen arbeid og organisasjonslære.

Han arbeidet som konsulent i Deloitte fram til 2003, hvor han startet sitt eget firma med fokus på organisasjonsutvikling, endringsledelse og lederutvikling. Han har holdt lederkurs på NTNU, Høyskolen i Kristiania, NMBU i Ås og nå også hos oss i Simployer.

(Naturlige) lederevner kan trenes opp

Wesenberg forteller at det fortsatt er mange ledere som mangler formalkompetanse og bare «gjør det som føles riktig».

- Det kan fungere godt for mange. Noen har naturlige lederevner og en medfødt empati som gjør at de bare vet hvordan de skal få det beste ut av andre, men de fleste av oss, har bruk for noen verktøy.

Dersom en ikke skaffer seg disse, kan en stå i fare for å gjøre grunnleggende feil.

Å lede er et fag

- Det fører til at en ikke går inn i ledersituasjonene på en profesjonell måte. Å lede er et fag. Du må få det under huden, så du vet hva situasjonen krever.

- Mange «gjør som de pleier». De bruker hammeren og sagen ofte, men kanskje det i stedet er finverktøyet som skaper det beste resultatet. Når skal jeg lytte? Når skal jeg stille spørsmål?

- De gode lederne vet at det er mye de ikke kan. De har et høyt bevissthetsnivå, når det gjelder hvordan man skal skape motivasjon og arbeidslyst hos ansatte, og er opptatt av å fornye seg.

Mye av nøkkelen er å forstå at ansatte ikke er like, og derfor må behandles og ledes ulikt. For å forstå hvilke knapper en skal trykke på hos ansatte, må man komme under huden på dem.

For få ledere skaper kaos

- Noen har dette i seg naturlig, men det kan læres. For å få til dette er det ofte en begrensning på hvor mange ansatte en bør lede. Kontrollspennet til en leder bør ikke omfatte mer enn 7 personer i teorien. Det betyr at det nesten er umulig å lede et team på for eksempel 20 på en god og effektiv måte. Jeg har sett eksempler på hva som skjer når noen få skal lede veldig mange, og det kan ende i kaos. Sier Wesenberg.

Mellomledere er altså fortsatt et nødvendig ledd, selv om ny teknologi har endret måten vi arbeider på radikalt.

Les mer om vårt kurs i mangfoldsledelse

Lede og motivere – ikke kontrollere

Rollen innebærer ikke bare å administrere og kontrollere, men å lede.

- I tillegg til å holde seg relevant, så er god kommunikasjon uhyre viktig for fremtidens ledere. Mellomledere må være flinke til å formidle det toppledelsen ønsker på en slik måte at det skaper arbeidslyst. De må være flinke til å kommunisere og til å delegere. For å få til dette må de holde seg oppdaterte, slik at de forblir relevante.

Å lede i Norge er noe annet enn i resten av verden

- Vi i Norge og Norden skiller oss veldig ut fra resten av verden. Våre ansatte er vant til å sette spørsmålstegn og er ikke redde for å snakke sjefen midt imot. De er mer selvstendige.

- Det betyr også at de kan gis mye frihet og tillit, fordi de ofte har en indre motivasjon til å gjøre jobben. Men denne indre motivasjonen kommer ikke av seg selv. Det krever ledelse. Sier Wesenberg.

Les mer om vårt kurs om medarbeidersamtalen her!

Simployer hjelper deg gjerne med å gi jevnlig påfyll til din lederkompetanse!

Meld deg på vårt abonnement på digitale lederkurs her!

Glem excel-ark og manuelle prosesser i lønnsjusteringsprosessen!

Simployer lønnsjustering gir støtte i alle deler av prosessen gjennom å skape tydelighet for samtlige aktører involvert i prosessen. 

Les mer om Simployer lønnsjustering

Del siden: