7 spørsmål om de nye innleiereglene

1. april trer nye regler om innleie fra vikarbyrå i kraft. Her er sju spørsmål og svar om de nye reglene.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 27. mars 2023
Lesetid: 2 Minutter

Med regelendringene som trer i kraft 1. april vil det ikke lenger være mulig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak der arbeidet er av midlertidig karakter, som for eksempel ved sesongsvingninger.

Det vil imidlertid fortsatt være mulig å ansette arbeidstakere direkte i virksomheten der arbeidet er av midlertidig karakter. Det er altså ingen endringer i adgangen til midlertidig ansettelse.

Mange virksomheter har nå spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser de nye innleiereglene vil få, og nylig holdt Simployer digitalt kurs om regelendringene.  Derfra har vi her plukket ut noen av de mange spørsmålene som ble stilt fra kursdeltagerne:

1. Er det riktig at virksomheter etter 1. april 2023 fortsatt kan ansette personer midlertidig ved sesongarbeid?
Ja, det gjøres ikke endringer i reglene om midlertidig ansettelse. Virksomheter kan derfor også etter 1. april ansette arbeidstaker midlertidig for å utføre arbeid av midlertidig karakter.

2. Virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening som har minst 10 000 medlemmer kan inngå avtale med tillitsvalgt om innleie fra bemanningsforetak. Hva må en slik avtale inneholde?
Avtalen må inneholde informasjon om hvilken arbeidstakerkategori som kan leies inn fra bemanningsforetak og i hvilken tidsbegrenset periode innleien kan gjøres. Ut over dette vil innholdet i avtalen være avhengig av hva arbeidsgiver og tillitsvalgte er blitt enige om. 
Vi presiserer at adgangen til å avtale innleie med tillitsvalgt ikke gjelder for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I dette området vil innleie fra bemanningsforetak bli forbudt fra 1.april. 

3. Overgangsreglene åpner for at avtaler om innleie som er inngått før 1. april 2023 kan benyttes frem til 1. juli 2023. Betyr det at det kan inngås avtale før 1. april for leieperioder som starter etter 1. april?
Ja, det følger av den aktuelle overgangsregelen at innstramningen i reglene for innleie fra bemanningsforetak ikke får virkning før 1. juli for innleieavtaler som foreligger 1. april.  

4. Stemmer det at virksomheter uten tariffavtale ikke kan inngå avtale om innleie med sin tillitsvalgt?
Ja, det er riktig. Etter arbeidsmiljøloven er det bare virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforeninger som har såkalt innstillingsrett (minst 10 000 medlemmer), som kan inngå slike avtaler.

5. Kan vi etter 1. april fortsette å leie inn arbeidskraft fra produksjon- og montasjebedrifter?
Ja, det gjøres ikke nå endringer i arbeidsmiljøloven § 14-13, som åpner for at det kan leies inn arbeidstakere fra virksomheter som ikke er bemanningsforetak.

6. Innleid arbeidstaker kan kreve fast ansettelse hos innleier etter å ha vært innleid i tre år. Men hvordan beregnes perioden på tre år der arbeidstaker har et avbrudd på et par måneder mellom to innleieperioder?  
Retten til å kreve fast ansettelse gjelder der arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Dersom det er et avbrudd i innleietiden på et par måneder, vil perioden på tre år regnes fra starten av den siste innleieperioden.

7. Kan vi etter 1. april 2023 leie inn en arbeidstaker fra bemanningsforetak dersom en av våre ansatte blir sykemeldt?
Ja, dere kan leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak til å dekke opp fravær blant de ansatte

Les også: Nye regler for innleie skaper usikkerhet


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: