HR-trendene som vil prege 2023

I startgropa til et nytt år er arbeidsliv og privatliv fortsatt preget av etterdønningene av pandemien, økte levekostnader og uro i verdenssamfunnet. Hvordan vil dette prege arbeidslivet vårt i 2023?
Fam Camilla Viksand Manson, Rådgiver HR og ledelse onsdag 4. januar 2023
Lesetid: 2 Minutter

 

Her er fire utvalgte områder jeg mener vil prege HR-arbeidet for mange virksomheter i året som kommer.

HR trend 1: Beholde ansatte – utnytte og utvikle kompetanse

Mangelen på arbeidskraft i markedet gjør at det for mange vil å være utfordrende å finne riktige kompetansen også inn i 2023.  For virksomheter vil det derfor være klokt å prioritere å vende blikket innover og fokusere på den kompetansen de allerede har på laget.

Medarbeidere velger ofte arbeidsgivere ut fra hvilke lærings- og utviklingsmuligheter som finnes, og ikke minst, mulighetene for en karriere internt i virksomheten. Dette bør HR utnytte ved å tilby opplæringsprogrammer, mentorordninger, kursing, videreutdanning og andre muligheter internt.

Hva med å tenke annerledes på rollene som finnes i virksomheten? Har dere en medarbeider som er kompetent til å ta over en annen rolle internt? Hvordan jobber dere aktivt med kompetanseoverføring og kompetanseheving? Og hvordan er dere rustet til å håndtere den dagen en medarbeider med en viss spisskompetanse slutter?

Mulighetene er mange når en først starter arbeidet. Det bør være et fokus som er rettet mot mellommenneskelige relasjoner, produktivitet og ytelse, og muligheten for å utvikle seg videre i virksomheten.

Og gevinsten? Medarbeidere som blir værende i virksomheten over lengre tid, og en økning av den interne kompetansen. Vinn – vinn!

- Medarbeidere velger ofte arbeidsgivere ut fra hvilke lærings- og utviklingsmuligheter som finnes, og ikke minst, mulighetene for en karriere internt i virksomheten.


HR trend 2: Fokus på lederskap og lederutvikling

Tiden vi er i krever ledere som kan omstille seg og tilpasse seg. For mange virksomheter har fokuset og investeringen i lederutvikling allerede blitt en kritisk komponent av HRs ansvar. Dette fokuset ikke blir mindre i 2023 – tvert imot.

Den siste tiden har vi sett en utvikling i at lønn og lederstil er to av de største årsakene til at medarbeidere slutter.

En uforutsigbar tid og økte kostnader gjør at behov endres. I alle fall for en periode. Jeg tenker det er viktig at ledere er dette bevisst og er rustet til å imøtekomme nye og endrede behov nå og i tiden som kommer. Dette innebærer erkjennelsen med å tilpasse seg ny kunnskap, enten det er i form av kursing, lederstil og evnen til å jobbe aktivt med å få det beste ut av medarbeiderne sine. For mange krever dette øvelse, en annen form for kommunikasjon og ikke minst et tilpasset lederskap. Hvordan jobber dere med lederutvikling hos dere?

Trender i arbeidslivet for 2023

Arbeidsmarkedet anno 2023 skriker etter kompetanse, men samtidig er det en urolig tid for mange.  Hva blir da de viktigste HR-trendene i det kommende året? 

Se gratis webinar

HR trend 3: Fokus på total velvære

Den utfordrende tiden vi har vært igjennom har gjort noe med hvordan medarbeidere faktisk har det. Svingende økonomiske trender har hatt en negativ påvirkning på hvordan mange virksomheter har behandlet medarbeiderne sine. Økonomisk press, nedbemanninger og permitteringer har satt sine spor; mentalt, fysisk og finansielt. Begrep som «the big resignation» and «quiet quitting» er begrep som har dukket opp i kjølvannet av perioden vi har vært igjennom.

Stadig flere virksomheter retter nå fokus mot medarbeider- og velværebevissthet. For noen virksomheter har dette blitt en topp prioritet.

En måte å adresse dette på er å ta i bruk en «folk-først» kultur, som verdsetter og respekterer medarbeidere som en helhet. Hva gjør at folk trives? Hva motiverer og engasjerer medarbeiderne? Det kan være både i form av lønn, ytelser og andre velferdsordninger, og ikke minst lederskap. Medarbeidere som opplever å bli sett og hørt har det bedre, og presterer bedre. Det skal ikke alltid så mye til, men det krever ofte god og tilpasset ledelse. Hva gjør din virksomhet?

Fokuset bør flyttes fra en reaktiv til en proaktiv tilnærming som har som mål å opprettholde velvære og bygge motstandskraft. Denne tilnærmingen hjelper ikke bare med å beholde ansatte, men øker også den generelle produktiviteten. I tillegg vil det skape et godt omdømme for virksomheten.

HR trend 4: Engasjement på arbeidsplassen

Engasjerte medarbeidere er avgjørende for å lykkes. Ifølge Gallup sin globale studie om engasjement har virksomheter med høyt engasjerte medarbeidere mer enn 200 prosent bedre resultat og lønnsomhet. 

For de virksomhetene som har valgt å kjøre en hybridmodell, har arbeidsrutinene mer eller mindre satt seg. Men er de optimalisert? Og fungerer det slik virksomhetene ønsker? En måte å finne ut av dette på er å spørre medarbeiderne direkte. Hvordan har du det? Hva gjør at du trives og engasjeres på jobben din?

Simployer Puls rapporten for 2023 viser at ansattes motivasjon er forretningskritisk. Virksomheter er avhengige av folkene som jobber der; de er bedriftens viktigste kapital. Mennesker som trives, yter bedre og mer. Verdiene skapes når laget er samlet og du har greid å skape trivsel og motivasjon. Det betyr at de som investerer i selskaper, investerer i folkene som jobber der. Derfor tenker jeg at det bør det være minst like interessant å måle de ansattes engasjement jevnlig.

- Virksomheter er avhengige av folkene som jobber der; de er bedriftens viktigste kapital.

Men det krever verktøy for å kunne reagere raskt og for å gjøre ting bedre. Medarbeiderundersøken er én metode, men resultatene kan ta flere uker før de er klare. En pulsmåling derimot, gir umiddelbare resultat og man ser raskt hva man bør ta tak i av utfordringer.

Å ha engasjerte medarbeidere er en forutsetning for verdiskapning. Det er ikke noe tvil om at engasjement på arbeidsplassen vil bli et stort konkurransefortrinn for å tiltrekke, utvikle og beholde de beste talentene og vil være prekært for virksomheter i tiden vi nå går inn i.

HR-rollen i kontinuerlig utvikling

Tiden vi har vært igjennom, og fortsatt står i har satt sine spor. Bare se på de mange nye arbeidsmetodene som har satt seg i året som har gått; hjemmekontor, bortekontor, hybride arbeidsmetoder for å nevne noen.

Det å omstille seg hurtig, finne nye arbeidsmetodikker, gjøre om på interne rutiner, endre prosesser, finne nye verktøy er ikke gjort på et blunk, men det har vært og er nødvendig. Vi mennesker er tilpasningsdyktige og finner nye metoder som ikke bare er nødvendige, men som også fungerer for oss.

HR-rollen er i kontinuerlig utvikling, og er nødt til å hele tiden tilpasse seg tiden vi befinner oss i. 2023 blir et nytt og spennende år, også på HR-fronten.

Lykke til med det viktige HR-arbeidet i året som kommer!

Fam Camilla Viksand Manson

Rådgiver HR og ledelse

Fam har en Bachelor i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og en master i HR fra Griffith University i Brisbane, Australia. Hun har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.