Lederutvikling i urolige tider

Urolige tider innebærer store forandringer, omprioriteringer og besparelser for mange virksomheter. For ledere er det alfa og omega at de har en verktøykasse de kan bruke til å styre skuta gjennom stormen.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 8. mars 2023
Lesetid: 2 Minutter

– I en slik tid er lederutvikling og kompetanseheving viktigere enn noen gang, sier Karoline Dystebakken, juridisk rådgiver HR og ledelse i Simployer.

Økte kostnader, rentehevinger og inflasjon har sendt et ras av permitteringer og nedbemanninger inn i norsk næringsliv. Bare i januar gikk 355 virksomheter i Norge konkurs. Det er 60 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– En god leder ivaretar arbeidsmiljøet selv om man står midt i en omorganisering, nedbemanning eller nedleggelse.

Som leder står man sentralt i en omstillingsprosess.  På én side er man en del av en ledergruppe og skal være formidler og eventuell beslutningstaker av behovet for endring. Samtidig skal leder sørge for at hverdagen går sin gang med personaloppfølging, drift og arbeidsmiljø.

– En god leder ivaretar arbeidsmiljøet selv om man står midt i en omorganisering, nedbemanning eller nedleggelse. Det krever verktøy og kompetanse på hvilke beslutninger man kan ta og hvordan man tilrettelegger for at medarbeiderne blir ivaretatt. Selv om ledelsen alltid tar den endelige beslutningen, handler det om å tilrettelegge for medarbeidernes medvirkning, sier Dystebakken.

Kompetanse gir tryggere ledere

Vi vet at kompetanse gir trygge ledere, og trygge ledere klarer å håndtere ulike situasjoner også når det stormer. I usikre tider vil en arbeidsstokk mer enn ellers ha behov for informasjon og svar på spørsmål hva angår virksomheten. Det setter ekstra krav til ledere.

– I en usikker tid må en leder ha grunnleggende kunnskap om plikter, lover og regelverk og kompetanse på hvordan man kommuniserer på en hensiktsmessig måte. Man må også vite hvordan man skal ivareta arbeidstakerne som team og som enkeltmennesker, sier Dystebakken.  

I samtaler med svært mange ledere i løpet av en uke, har Simployers rådgivere sett hva usikkerhet og utydelighet kan føre til.

– Usikre ledere vil kunne få mindre tillit og lett skape unødvendig uro i arbeidsmiljøet. Usikkerhet gjør det vanskelig å være tydelig, og det igjen kan få konsekvenser for enkeltpersoner, teamet og løpende drift under en omstillingsprosess, sier hun.

– Arbeidstakere ønsker trygge og tydeligere ledere, som ivaretar den enkelte og arbeidsmiljøet.

Kompetente ledere gjør virksomheten attraktiv

Selv om man har behov for å gjøre endringer, ønsker alle fortsatt å være en attraktiv arbeidsgiver. Kompetente ledere som har lykkes i å skape en arbeidskultur som ivaretar og inspirerer de ansatte, vil ha større sjanse for å beholde sitt rennomé også etter an vanskelig periode.

– I tillegg skal man heller ikke glemme at kompetente ledere uten tvil er et konkurransefortrinn i dagens vanskelige arbeidsmarked. Arbeidstakere ønsker trygge og tydeligere ledere, som ivaretar den enkelte og arbeidsmiljøet, avslutter Dystebakken.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: