Ledere blir frakjørt på lønn

Fire av de fem siste årene har utviklere hatt høyere lønnsvekst enn ledere.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
tirsdag 13. juni 2023
Lesetid: 3 Minutter

I 2021 var det børsfest og lederlønningene skjøt i været. Men i 2022 var det tilbake til det som har vært normalen de siste årene:  • Median lønn for programvareutviklere steg 6 prosent til 780 000 kroner
  • Ledernes lønn steg 4,1 prosent til 807 000 kroner

To slike år til er alt som skal til: Da passerer utviklernes lønn den typiske leders lønn i 2024, hvis ikke trenden snur.

– Det var en åpenbaring da jeg så hvordan IT-utviklerne våre jobber med kompetanseheving.

«Just-in-time»-kompetanse

Hillevi Romert

Det er ingen tvil: Utviklere har en kompetanse det er betalingsvilje for. Har ledere noe å lære av utviklere når det kommer til metoder for å lære noe nytt?

– Det var en åpenbaring da jeg så hvordan IT-utviklerne våre jobber med kompetanseheving. For en utvikler er det helt naturlig å bruke tid på å finne ut hva som har skjedd innen fagfeltet den siste tiden. Utviklere leter alltid etter ny informasjon og trenger ikke spørre om tillatelse til å bruke tid på det. Jeg tror flere medarbeidere burde tenke på den måten, sier Hillevi Romert som er Head Of Product Management i Simployer.

Simployer har gjennom tiår levert tusenvis av fysiske kurs i over 60 byer over hele Skandinavia, og er store også på bedriftstilpasset lederopplæring. Inspirert av måten utviklere lærer nye ting har det Ferd-eide teknologiselskapet nå også lansert Simployer Learning Library.

– Det er et verktøy for ledere som trenger bistand, just-in-time, innen et spesielt tema. Vi vet at slik læring gir større utvikling for ledere siden kunnskapen blir anvendt i praksis, sier Romert.

Lederutvikling gir konkurransefortrinn

Arbeidslivet og måten vi jobber på har endret seg mye de siste årene. Aldri før har videreutvikling av ledere vært viktigere. Omstilling er blitt en naturlig del av arbeidslivet, og lederutvikling blir stadig viktigere i møte med raske og store endringer. Samtidig er kompetente ledere en forutsetning for organisasjonsutvikling i et arbeidsmarked hvor det kjempes om de beste hodene.

All type forandring stiller høye krav til ledere, ikke minst i en hybrid arbeidshverdag og nye generasjoner med arbeidstakere på vei inn som ofte ønsker tett oppfølging og coaching kombinert med en stor grad av frihet. Det er en kamp om talentene, noe som blir tydelig allerede i jobbintervjuer hvor kandidater nå stiller høyere krav og vanskeligere spørsmål rundt god ledelse og arbeidsmiljø. Det stilles derfor også ekstra høye krav til ledere og det er viktigere enn noensinne at ledere får den utdanningen og de verktøyene de trenger for å bli og utvikle seg som gode ledere.

– Ledere trenger inspirasjon og tips om hvordan de kan løse problemet der og da.

Tid til kompetanseutvikling

– Ansatte har ulike styrker og svakheter, interesser, arbeidsformer og utfordringer. Dette gjør at tradisjonelle kompetanseprogram kan favne for bredt og blir for generelle for den enkelte medarbeider, mener Romert.

Med Learning Library kan alle planlegge sitt eget opplæringsprogram tilpasset egne utfordringer. Tjenesten dekker mange temaområder med korte kurs.

– Ledelsen må også frigjøre tid til opplæring og må kommunisere at det er viktig at de ansatte bruker tid på kompetanseheving. At ansatte aktivt leter etter løsninger på egne utfordringer er en grunnleggende kulturell innstilling.

Ledere kan ofte havne i ukjente situasjoner for første gang.

– Ledere trenger inspirasjon og tips om hvordan de kan løse problemet der og da.  En utfordring med tradisjonelle kurs kan være at organisasjonen svekkes når ledelsen er borte. Med vår tjeneste kan ledelsen ta korte kurs uavhengig av hvor de befinner seg, og samtidig ivareta viktige lederoppgaver, avslutter Romert.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: