Tipssaken ankes til Høyesterett

Hotellansatte medlemmer i Parat og Fellesforbundet vant fram i Borgarting lagmannsrett om retten til å beholde tips uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Saken ankes til Høyesterett.
Ole Peter Galaasen, Innholdsprodusent
schedule onsdag 11. mai 2022
Lesetid: 2 Minutter

– Hotellene har trukket omtrent 10,5 prosent av tipsen til arbeidsgiveravgift. Oslo Plaza Hotel har trukket 10 prosent til administrasjon, mens hotel Bristol har trukket 5 prosent. I tillegg har hotellene trukket fra skatt, pensjon og feriepenger. Blir denne dommen stående har ansatte rett til å beholde alle pengene, sier Parat-advokat Grete Dieserud.

«Retten har kommet frem til at de ansatte har et rettskrav på å få utbetalt mottatt tips, og at arbeidsgivers styringsrett ikke gir Bristol og Plaza rettslig grunnlag for å foreta trekk i tipsen for å dekke egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon», heter det i dommen.

Ifølge dommen kan ikke hotellene beholde disse pengene i kraft av styringsretten, slik hotellene har gjort siden 2019. Overordnet handler arbeidsgivers styringsrett om å fastslå hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre uten samtykke fra arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som ligger i arbeidsgivers styringsrett, men grensene for styringsretten er trukket opp gjennom rettspraksis og teori. Tolkninger av styringsretten ble nå prøvd i lagmannsretten.

Trekk i tips for å dekke administrasjonskostnader

Den juridiske bakgrunnen for saken er en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2019.

– Lovendringen endret arbeidsgivers plikter til å innberette tipsen de ansatte mottar på jobb. En del arbeidsgivere har da trukket de ansatte i tips for å dekke administrasjonskostnader, arbeidsgiveravgift, skatt, pensjon og feriepenger, sier Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver innen HR og ledelse i Simployer.

– Samtidig har ikke arbeidsgiver noe herredømme over hva gjestene gir av tips til sine ansatte, og sånn sett påløper ekstra utgifter som arbeidsgiver ikke på forhånd vet nivået på. De vet sikkert omtrent hva tips har ligget på, men dette kan jo variere, sier hun.

Må vurdere styringsrommet

Spørsmålet for retten var om dette kan gjøres i samsvar med styringsretten, og det sa lagmannsretten nei til.

 – Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere hvorvidt en beslutning er innenfor eller utenfor styringsretten. Da kan det være hensiktsmessig å ta en prat med en advokat eller arbeidsgiverforeningen til virksomheten før det oppstår konflikter.  

 Arbeidsgivers styringsrett innebærer at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått.

– Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver et rettslig handlingsrom, men denne saken viser at styringsretten på ingen måte er absolutt, avslutter Schie-Veslum.

Saken er anket til Høyesterett av arbeidsgiversiden

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: