Skjønner de ansatte lønnsslippen?

Mange arbeidstakere sjekker aldri lønnsslippen, og mye av grunnen kan være at den er vanskelig å forstå. Det kan koste både arbeidstakere og arbeidsgivere dyrt.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 24. august 2015

12 prosent av alle menn og 23 prosent av alle kvinner sjekker aldri lønnsslippen sin. Det kommer frem i en undersøkelse Epinion har gjort for Deloitte i Danmark. Sannsynligvis er det mange som aldri kontrollerer at de får riktig lønn også her i landet.

Infotjenesters lønnsekspert Øivind Elvestad tror mye av grunnen til at arbeidstakere slurver med å sjekke lønnsslippen, er at de ikke forstår hva som står der.

Han ser av og til lønnsslipper han selv ikke forstår, til tross for 18 års erfaring fra skatteetaten og nesten 25 år som spesialist på lønn og skatt i Infotjenester.

Viktig å forklare

Elvestad mener arbeidsgiver må legge vekt på å gjøre lønnsslippen så forståelig som mulig for arbeidstakerne, og ikke bare fokusere på at den skal oppfylle de formelle kravene i arbeidsmiljøloven og skattebetalingsforskriften.

- Det er for eksempel viktig at beløpene fra reiseregninger og timelister den ansatte har levert inn kan finnes igjen på lønnsslippen. Det bør være mulig for arbeidstaker å sjekke punkt for punkt at alt er riktig utbetalt, mener Elvestad.

Når beløp er summert opp, og det ikke kommer klart frem hvilken periode utbetalingen gjelder for, blir det vanskelig å kontrollere for arbeidstaker.

Elvestad mener at lønnsslippen også blir enklere å forstå ved å vise utbetalinger og skattetrekk for gjeldende periode sammen med det som er utbetalt hittil i år.

Kan være komplisert

Det er riktig nok mange ytre faktorer arbeidsgiver ikke har kontroll over, som gjør det vanskelig å lage en lønnsslipp som er forståelig for alle.

- Regelverket er komplisert, noe som i seg selv kan gjøre det vanskelig for arbeidstaker å forstå lønnsslippen. I tillegg har mange arbeidstakere kompliserte lønnsavtaler, turnuser og tillegg. På toppen kommer begrensningene som ligger i lønnssystemet. Mye kan likevel løses med gode forklarende tekster på lønnsslippen, sier Elvestad.

Feriepenger til besvær

Lønnsslippen for juni kan for mange være den aller vanskeligste å forstå. Da betaler de fleste arbeidsgivere ut feriepenger og trekker lønn for årets ferie.

- En av brukerne på Infotjenesters fagforum foreslo å slutte å bruke begreper som 4/26 og 3,33/21,67 på lønnsslippen i juni. I stedet bør man føre opp juni-lønnen på en egen linje, for så å trekke lønn for ferien separat. Da vil være mye lettere for arbeidstakerne å forstå, sier Elvestad.

Krav på tilbakebetaling

En komplisert lønnsslipp kan ikke bare få konsekvenser for arbeidstakere som ikke oppdager at de får feil utbetalt. Det kan også få konsekvenser for arbeidsgiver, som kan få problemer med å kreve tilbake for mye utbetalt lønn, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Dersom arbeidsgiver ved en feil betaler ut for mye lønn til en arbeidstaker, er det ikke gitt at den ansatte er pliktig å betale beløpet tilbake. For at arbeidsgiver skal ha krav på å få pengene i retur er det normalt en forutsetning at arbeidstakeren har forstått eller burde forstått at det er betalt ut for mye, sier Gauslaa.

Han påpeker at et viktig moment i denne vurderingen er om det ut fra lønnsslippen var enkelt eller komplisert å se om utbetalingen var korrekt.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter