Er du klar for den nye, mer detaljerte mva-meldingen som kommer om 3 uker?

Fra 1. januar 2022 er vi i gang med et nytt regime hva angår rapportering av mva. Den nåværende mva-meldingen med 18 poster erstattes av en digital rapporteringsordning med rundt 40 spesifikasjonslinjer.
Espen Øren, Rådgiver lønn og økonomi
schedule mandag 6. desember 2021
Lesetid: 1 Minutt

Skatteetaten anser allikevel den nye digitale meldingen som et forenklingstiltak, siden rapporteringen er integrert i regnskapssystemet og vil være mer automatisert.

Rapporteringen baseres på eksisterende standard mva-koder (SAF-T-koder), lik de vi kjenner fra SAF-T Regnskap som ble innført i 2020, men det er en ytterligere detaljering av enkelte opplysninger:

  • uttaksmerverdiavgift,
  • tap på krav,
  • justering og
  • tilbakeføring.

Disse opplysningene skal spesifiseres på egne linjer i mva-meldingen, selv om de ikke har korresponderende SAF-T koder.

Kan velge manuell rapportering

 Man kan velge enten å levere digitalt direkte fra et regnskapssystem eller via en portal som skal hete «Mine MVA-meldinger». I denne portalen kan man enten legge inn tallene pr. SAF-T MVA kode manuelt eller ved at man laster opp en xml-fil.

Mange vil nok oppleve dette som befriende, kanskje spesielt utenlandskeide selskaper som ikke har systemer helt tilpasset norske forhold.

I 2024 utvides rapporteringen til å gjelde alle transaksjoner i regnskapet

I 2024 kommer en ny melding. Salgs- og kjøpsmeldingen er en periodisk rapportering av informasjon på transaksjonsnivå (fakturadata) til Skatteetaten. Innholdet i den er ikke endelig vedtatt.

Det foreslås at den skal implementeres fra 2024. Ifølge forslaget skal plikten til å levere salgs- og kjøpsmelding gjelde alle bokføringspliktige, også offentlig sektor. Plikten skal omfatte alle salgs- og kjøpstransaksjoner, herunder kontanttransaksjoner som kreves spesifisert i kunde- og leverandørspesifikasjon (reskontro). For mva-pliktige virksomheter foreslås det at den skal leveres med samme hyppighet som mva-meldingen.

SE OGSÅ: Simployer holder et digitalt direktesendt kurs i det nye regelverket 14. desember

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: