Er du klar for den nye, mer detaljerte mva-meldingen som kommer om 3 uker?

Fra 1. januar 2022 er vi i gang med et nytt regime hva angår rapportering av mva. Den nåværende mva-meldingen med 18 poster erstattes av en digital rapporteringsordning med rundt 40 spesifikasjonslinjer.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
mandag 6. desember 2021
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Skatteetaten anser allikevel den nye digitale meldingen som et forenklingstiltak, siden rapporteringen er integrert i regnskapssystemet og vil være mer automatisert.

Rapporteringen baseres på eksisterende standard mva-koder (SAF-T-koder), lik de vi kjenner fra SAF-T Regnskap som ble innført i 2020, men det er en ytterligere detaljering av enkelte opplysninger:

  • uttaksmerverdiavgift,
  • tap på krav,
  • justering og
  • tilbakeføring.

Disse opplysningene skal spesifiseres på egne linjer i mva-meldingen, selv om de ikke har korresponderende SAF-T koder.

Kan velge manuell rapportering

 Man kan velge enten å levere digitalt direkte fra et regnskapssystem eller via en portal som skal hete «Mine MVA-meldinger». I denne portalen kan man enten legge inn tallene pr. SAF-T MVA kode manuelt eller ved at man laster opp en xml-fil.

Mange vil nok oppleve dette som befriende, kanskje spesielt utenlandskeide selskaper som ikke har systemer helt tilpasset norske forhold.

I 2024 utvides rapporteringen til å gjelde alle transaksjoner i regnskapet

I 2024 kommer en ny melding. Salgs- og kjøpsmeldingen er en periodisk rapportering av informasjon på transaksjonsnivå (fakturadata) til Skatteetaten. Innholdet i den er ikke endelig vedtatt.

Det foreslås at den skal implementeres fra 2024. Ifølge forslaget skal plikten til å levere salgs- og kjøpsmelding gjelde alle bokføringspliktige, også offentlig sektor. Plikten skal omfatte alle salgs- og kjøpstransaksjoner, herunder kontanttransaksjoner som kreves spesifisert i kunde- og leverandørspesifikasjon (reskontro). For mva-pliktige virksomheter foreslås det at den skal leveres med samme hyppighet som mva-meldingen.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: