Spar arbeidsgiveravgift før nyttår

Fra årsskiftet økes arbeidsgiveravgiften. Her får du tips til hva du som arbeidsgiver bør gjøre før nyttår for å begrense denne kostnaden.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 7. desember 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

- Det er mulig å spare penger før nyttår, sier Espen Øren, økonomisk rådgiver i Simployer.

I oktober foreslo regjeringen i sitt statsbudsjett at det innføres en ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for lønnsinntekter som overstiger kr 750 000.

– I og med at det ikke er nevnt noe mer om denne regelen i budsjettavtalen som ble inngått med SV i forrige uke, vil denne ekstra avgiften etter alle solemerker bli vedtatt av Stortinget før jul, sier Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

Ekstra arbeidsgiveravgift er et situasjonstilpasset tiltak som skal bidra til inndekning av ekstraordinært store utgifter i statsbudsjettet for 2023.

Øren forklarer at forslaget innebærer at arbeidsgiver skal betale en ekstra arbeidsgiveravgift i alle soner. Det omfatter alle avgiftspliktige ytelser som lønn, trekkpliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.

GRATIS WEBINAR: Praktiske juletips til deg som jobber med HR og lønn

Utbetalingstidspunktet er sentralt

Arbeidsgiveravgiften følger den samme regelen som skatt når det kommer til arbeidsinntekt, nemlig kontantprinsippet.

– Det betyr at det er utbetalingstidspunktet som styrer når arbeidsgiveravgiften skal beregnes og hvilket regelverk det skal følge. Hvis noe utbetales i 2022 vil man derfor slippe unna denne ekstra arbeidsgiveravgiften. Det gir noen muligheter for å spare litt penger for norske arbeidsgivere, sier Øren.

Blant annet vil følgende ytelser kunne være aktuelle å prioritere for utbetaling før årsskiftet:

  • Bonuser
    Ofte vil årsbonuser o.l. være avhengig av årets resultat, men det kan være muligheter for å få beregnet grunnlaget allerede før utgangen av 2022, og så få dette ut i en sen lønnskjøring i desember. Det er også mulig å bruke midlertidige beregninger i desember, for så å gjøre en avregning neste år, der et evt. tilgodebeløp utbetales eller skyldig beløp kreves tilbake. Husk å inngå konkrete avtaler med de ansatte om dette.
  • Overtid 
    Det som er arbeidet i overtid i 2022, kan også inntas i en slik sen lønnskjøring. Vær tydelig med de ansatte om hva som skal leveres av timelister og når de må leveres.

  • Reiseregninger
    Det er flere utbetalinger i et reiseoppgjør som er arbeidsgiveravgiftspliktige, for eksempel deler av kilometer- og diettgodtgjørelsen. Ved å få inn flest mulig reiseregninger i desember, og få disse utbetalt, kan man slippe unna ekstra avgift. Spesielt vil dette gjelde kilometergodtgjørelsen, for her er den trekkfrie satsen lik neste år. For diettgodtgjørelse er satsene økt, slik at der vil det være lavere avgiftsgrunnlag (overskudd) neste år. Det er nemlig slik, at skattesatsene følger utbetalingen, men statens satser følger reisetidspunktet.

Hva med pensjoner?

Arbeidsgivere som betaler inn premie til kollektive pensjonsordninger, som for eksempel OTP eller AFP, må betale arbeidsgiveravgift av dette beløpet.

– Vi vet ennå ikke sikkert om den forventede ekstra avgiften på 5%, også kommer til å omfatte disse premietilskuddene, men hvis det blir tilfelle vil det også være gunstig å innbetale så mye man kan til disse ordningene før nyttår. Det er blant annet store muligheter for å innbetale store beløp til premiefondene. Da vil avgiften beregnes nå, selv om fondskapitalen benyttes til premie i en senere periode, avslutter Øren.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: