Dette må du vite om elektronisk skattekort

Arbeidstakerne trenger ikke lenger å levere skattekortet. Likevel er det en del ting å huske på både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 5. januar 2015
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Med elektroniske skattekort, trenger ikke arbeidstakerne lenger fysisk levere skattekort til arbeidsgiver før første lønnskjøring i januar. Arbeidsgiver må selv hente inn elektroniske skattekort for sine arbeidstakere.

- De fleste lønnssystemer har funksjoner for å hente inn skattekort for alle ansatte automatisk, og også oppdatere skattekortene for de medarbeiderne som gjør endringer gjennom året, sier Simployers lønnsrådgiver Øivind Elvestad.

Det er også mulig å hente inn skattekortene manuelt fra Altinn.

Automatisk varsling

Arbeidsgiver har bare lov til å hente elektronisk skattekort for personer de skal utbetale trekkpliktige ytelser til, og arbeidstaker vil få beskjed om hvilke arbeidsgivere som har hentet ut skattekortet deres.

Dersom en ansatt endrer skattekortet, vil arbeidsgiver bli varslet og må sørge for at skattekortopplysningene blir oppdatert før neste lønnskjøring.

Hvis man henter opplysningene gjennom lønnssystemet, er det mulig å slå av varslingen til mobiltelefon og epost for endringer i ansattes skattekort.

Tabelltrekk og flere arbeidsgivere

For ansatte med tabellkort, skal tabellen bare brukes for hovedarbeidsgiver. Hovedarbeidsgiver er den arbeidsgiveren vedkommende tjener mest hos, og NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

- Hvis du som arbeidsgiver er i tvil om du skal trekke skatt som hoved- eller biarbeidsgiver, må du avklare det med den ansatte, sier Elvestad.

Avtale om høyere skattetrekk

Ansatte kan kreve å bli trukket mer i skatt enn det som står på skattekortet, dersom man gir beskjed i god tid før neste lønnskjøring.

- Det skattekortet som ligger i lønnssystemet skal imidlertid stemme overens med det elektroniske skattekortet som Skatteetaten har utstedt, og det skal fremkomme av lønnsslippen hva som er ekstra trekk. Den ansatte kan kreve å bli trukket for et høyere kronebeløp enn det som står på skattekortet, sier Elvestad.

Dersom arbeidsgiver er villig til det, og det er mulig i lønnssystemet, kan det også trekkes for eksempel 2 prosent ekstra ved tabell- eller prosenttrekk – men det kan arbeidstaker ikke kreve.

Utenlandske ansatte

For å hente ut skattekortet til arbeidstakerne i bedriften trenger du deres fødselsnummer. Når det gjelder arbeidstakere med utenlandsk statsborgerskap må du ha D-nummeret.

- Utenlandske statsborgere må søke om skattekort, og dersom de ikke har gjort det får du ikke ut noe skattekort på disse. Da skal du trekke 50 prosent skatt, sier Elvestad.

Frikort for ungdom

Også frikort med beløpsgrense finnes kun elektronisk, og hentes ut på samme måte som ordinære skattekort. Frikortet må bestilles av arbeidstakeren, og den første arbeidsgiveren som henter ut frikortet får tilgang til hele fribeløpet.

Dersom ungdom med frikort har flere arbeidsgivere, må de besøke tjenesten «Mitt frikort» for å fordele fribeløpene mellom arbeidsgiverne.

- Dersom en ansatt gjør endringer i fordelingen av fribeløpet, vil du som arbeidsgiver bli varslet, og må hente ut oppdatert skattekort før neste lønnskjøring på vanlig måte, sier Elvestad.

Husk at skattekortet må sjekkes

Selv om skattekortene nå overføres elektronisk, er det fortsatt viktig at arbeidstakerne sjekker skattekortet. I verste fall kan du ende opp med mange tusen i restskatt dersom skattekortet er beregnet på feil opplysninger.

Arbeidstakere som kontrollerer opplysningene i skattekortet må spesielt være oppmerksom på endringer i følgende situasjoner:

- Renteutgiftene er forandret
- Endring i lønn fra arbeidsgiver eller endring i andre inntekter
- Endret reisevei mellom hjem og arbeidssted
- Barn har begynt eller sluttet i barnehage
- Nye lån på bolig, bil eller båt
- Går av med pensjon
- Får nye ytelser fra NAV
- Har blitt aleneforsørger

Dersom det har skjedd forandringer på noen av punktene over, og skattekortet ikke er oppdatert med disse opplysningene, risikerer du flere tusen i baksmell.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: