Diisocyanater – en farlig arbeidsmiljøfaktor for flere enn du tror

Innen 24. august må arbeidsgivere sørge for at alle medarbeidere som er eksponert for diisocyanater har lovpålagt opplæring. Kunnskap om sikker bruk av disse kjemiske stoffene er viktig for å hindre at arbeidstakere blir syke av jobben sin.
Anne SandtorpRådgiver HMS
onsdag 16. august 2023
HMS
Lesetid: 2 Minutter

Det ser ut som en skrivefeil, høres ut som noe sært og de fleste sliter med å uttale det.  Fakta er imidlertid at svært mange arbeidstakere i Norge er eksponert for diisocyanater, ofte uten at de selv eller virksomheten er klar over det.

Diisocyanater er nemlig en gruppe kjemiske stoffer som benyttes i en rekke ulike «hverdagsprodukter», f.eks. maling, lim, fugemasse, skumgummi, og bygnings- og isolasjonsskum. I hovedsak er bransjer som bygg- og anlegg, industri, pleie og vedlikehold av biler og båter og møbelproduksjon og mange flere berørt. 

Helsefarlig

Utfordringen med diisocyanater er at eksponering for selv små mengder kan gi alvorlige helseskader, og du kan eksponeres via hudkontakt, innånding og svelging.

Hvert år får rundt 5 000 arbeidstakere i Europa en yrkessykdom som følge av eksponering. Luftveisproblemer og alvorlige lungesykdommer er dessverre velkjent, og svært mange sliter også med allergiske reaksjoner og overfølsomhet.

Både kortvarig høy eksponering og lavere eksponering over tid kan gi helseskader, og lukt er dessverre ikke en egnet indikator på farlig eksponering.

Nytt krav til opplæring fra 24.august

For å redusere den skadelige effekten av diisocyanater har myndighetene i EU/EØS både innført krav til innhold og merking av produkter med diisocyanater, samt innført et krav til obligatorisk og dokumentert opplæring for alle arbeidstakere som kan utsettes for eksponering i arbeidet sitt.

Kravet til opplæring trer i kraft nå 24.august. Alle selvstendige næringsdrivende, arbeidstakere og arbeidsledere som bruker diisocyanat-holdige produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer skal kunne dokumentere godkjent opplæring.

Ta din lovpålagte opplæring hos oss

Kravet til opplæring er delt i flere nivåer avhengig av bruksområder og eksponeringsfare, og det gjelder uavhengig av

  • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes
  • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling
  • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har

Dette må du gjøre som arbeidsgiver:

  • Undersøk om dine medarbeidere kan eksponeres for diisocyanater
  • Sørg for god og dokumentert opplæring ved behov
  • Sjekk om aktuelle produkter er riktig merket og om sikkerhetsdatablader er oppdatert, tilgjengelig og gjennomgått
  • Sørg for oppdatert kartlegging av bruk, risikovurdering og nødvendige tiltak
  • Sørg for god opplæring og rutiner, herunder hygienetiltak og bruk av riktig verneutstyr
  • Vurder muligheten for å bytte ut produkter med diisocyanater med mindre skadelige alternativer (substitusjon)
  • Vær tilgjengelig for medarbeidere som nå har spørsmål og utrygghet fordi de over lang tid har arbeidet med dette uten å være klar over faren

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: