Lovpålagt opplæring for alle som håndterer diisocyanater

Siden 24. august 2023 må alle ledere og medarbeidere som håndterer diisocyanater kunne dokumentere gjennomført opplæring i sikker bruk. Simployer tilbyr kurs som gir deg opplæring i henhold til nivå 1, 2 og 3.

Lovpålagt opplæring kan gjelde deg!

Selv om du ikke vet hva diisocyanater er, kan det likevel være at du håndterer dette i din arbeidshverdag.

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som benyttes i en rekke ulike produkter. Produkter som maling, lim, fugemasse, skumgummi, kunstgips, bygnings- og isolasjonsskum består ofte av diisocyanater. Du kan eksponeres for diisocyanater via kontakt, innånding og svelg, og selv små mengder diisocyanater kan gi alvorlige helseskader

Jobber du med diisocyanater?

Benytter du maling, lim, fugeskum, isolasjon eller andre tetningsmaterialer og overflatebehandlinger i arbeid? Da kan du trolig eksponeres for diisocyanater, og du må kunne dokumentere at du har gjennomført godkjent opplæring i sikker bruk. Den lovpålagte opplæringen skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og redusere helserisiko for deg og dine kolleger. Opplæringen må gjentas minst hvert 5. år.

Med Simployers kurs får du god kjennskap til helsefarene, hvordan du kartlegger og vurderer risiko, og du får konkrete forslag til risikoreduserende tiltak.

Alle bransjer omfattes av opplæringskravet, men disse er spesielt utsatt:

 • Bygg og anlegg
 • Malings- og håndverkstjenester
 • Reparasjon, pleie og vedlikehold av biler og båter
 • Møbelproduksjon
 • Ulike industrielle virksomheter
 • Helsevesen

Har du spørsmål om våre kurs?

Vi lager kurs om håndtering av diisocyanater i flere ulike formater - både opplæring åpent for påmelding og tilpasset opplæring til ansatte i virksomheten. Nye datoer for våre digitale kurs lanseres før sommeren. 


Ta kontakt med oss på learn.norge@simployer.com.

I hvilke typer arbeid kan du eksponeres for diisocyanater?

 • Billakkering
 • Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
 • Møbelproduksjon
 • Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
 • Produksjon og omarbeiding av uretanskumplast
 • Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser
 • Kjernelaging i støperi
 • Gipsbehandling
 • Brannslukking i hus, skip og biler

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes ofte som byggestein i produkter som krever slitestyrke, værbestandighet eller god hefteegenskap. Det brukes også i produkter hvor en ønsker å oppnå elektrisk isolerende evne, støtdemping eller bestandighet for kjemikalier. Ulike tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling inneholder derfor ofte diisocyanater. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, impregnering, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Visste du at...

 • Omkring 5000 arbeidstakere i Europa blir syke hvert eneste år med yrkesrelaterte luftveissykdommer fordi de eksponeres for kjemikalier eller produkter som inneholder diisocyanater. 
 • Selv små mengder med diisocyanater kan være helseskadelig. 
 • Du kan eksponeres for diisocyanater via innånding, hudkontakt eller svelging.

 

 

Forhåndsbestill allerede nå!

E-læringskurs

Pris ved forhåndsbestilling: Kr. 690 pr. deltaker
(ordinær pris: kr 890)

Er dere flere enn 30 deltakere, ta kontakt med oss på learn.norge@simployer.com

Kurset er forventet å være klart i løpet av vårsesongen 2024.