Lovpålagt opplæring for alle som håndterer diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle ledere og medarbeidere som håndterer diisocyanater gjennomføre opplæring i sikker bruk. Simployer tilbyr kurs som gir deg dokumentert opplæring.

Lovpålagt opplæring kan gjelde deg!

Selv om du ikke vet hva diisocyanater er, kan det likevel være at du håndterer dette i din arbeidshverdag.

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som benyttes i en rekke ulike produkter. Produkter som maling, lim, fugemasse, skumgummi, bygnings- og isolasjonsskum består ofte av diisocyanater. Du kan eksponeres for diisocyanater via kontakt, innånding og svelg, og selv små mengder diisocyanater kan gi alvorlige helseskader

Jobber du med diisocyanater?

Benytter du maling, lim, fugeskum, isolasjon eller andre tetningsmaterialer og overflatebehandlinger i arbeid? Da kan du trolig eksponeres for diisocyanater, og du må gjennomføre godkjent og dokumentert opplæring i sikker bruk fra 24. august. Den lovpålagte opplæringen skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og redusere helserisiko for deg og dine kolleger. Opplæringen må gjentas hvert 5. år.

Med Simployers kurs får du god kjennskap til helsefarene, hvordan du kartlegger og vurderer risiko, og du får konkrete forslag til risikoreduserende tiltak.

Disse bransjene omfattes av opplæringskravet:

 • Bygg og anlegg
 • Malings- og håndverkstjenester
 • Reparasjon, pleie og vedlikehold av biler og båter
 • Møbelproduksjon
 • Ulike industrielle virksomheter

Lurer du på noe?

Ønsker dere å få tilpasset opplæring til flere ansatte i virksomheten eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på learn.norge@simployer.com.

I hvilke typer arbeid kan du eksponeres for diisocyanater?

 • Billakkering
 • Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
 • Møbelproduksjon
 • Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
 • Produksjon og omarbeiding av uretanskumplast
 • Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser
 • Kjernelaging i støperi
 • Brannslukking i hus, skip og biler

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, impregnering, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Visste du at...

 • Omkring 5000 arbeidstakere i Europa blir syke hvert eneste år med yrkesrelaterte luftveissykdommer fordi de eksponeres for kjemikalier eller produkter som inneholder diisocyanater. 
 • Selv små mengder med diisocyanater kan være helseskadelig. 
 • Du kan eksponeres for diisocyanater via innånding, hudkontakt eller svelging.

 

 

Forhåndsbestill allerede nå!

E-læringskurs

Pris ved forhåndsbestilling: Kr. 690 pr. deltaker
(ordinær pris: kr 890)

Er dere flere enn 30 deltakere, ta kontakt med oss på learn.norge@simployer.com

Kurset er forventet å være klart i løpet av oktober.