Dette betyr tips-saken for arbeidsgivere

Arbeidsgiver kan ikke gjøre trekk i de ansattes tips til å betale arbeidsgiveravgift og kostnader for å administrere tipsordningen, slår Høyesterett fast. Simployer har sett nærmere på tipsdommen.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 3. mai 2023
Lesetid: 2 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer, Hans Gjermund Gauslaa.

- Mange innenfor hotel- og restaurantbransjen har nok ventet på denne dommen. Tvisten har verset i domstosapparatet siden 2019, men nå har Høyesterett satt sluttstrek, kommenterer Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver i Simployer. 

Hotellansatte gikk til sak mot arbeidsgiver

I 2019 ble arbeidsgivere pålagt å innberette tips som arbeidstaker mottar til skattemyndighetene, samt foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.  Endringen gjorde at noen arbeidsgivere begynte å gi mindre tips til arbeidstakerne sine fordi de fikk kostnader knyttet til å administrere tipsordningen og betale arbeidsgiveravgift.

Dette førte til at ansatte ved Hotel Bristol og Oslo Hotel Plaza gikk til sak mot arbeidsgiveren sin. De ansatte tapte saken i tingretten, men vant fram i lagmannsretten.

Dommen fra Høyesterett

Nå har Høyesterett behandlet saken og i dommen legges det til grunn at tips fra gjester er en gave til arbeidstaker og ikke en inntekt for arbeidsgiver. I forlengelsen av dette konkluderes det med at arbeidstaker har et rettskrav på å få tipsen utbetalt fra arbeidsgiver.

Høyesterett viser videre til at det er arbeidsgiver som gjennom lovgivningen er pålagt å betale arbeidsgiveravgift, og at kostnader til å administrere tipsordningen må likestilles med andre driftskostnader knyttet til lovpålagte plikter. I lys av dette konkluderer Høyesterett med at arbeidsgiver ikke ensidig gjennom sin styringsrett kan redusere utbetalingen til arbeidstaker med disse kostnadene. 

I forbindelse med at to arbeidstakere startet i jobben etter at kostnadsfradrag- praksisen ble innført, berørte Høyesterett spørsmålet om fradrag i tips kunne avtales. Imidlertid ble ikke dette spørsmålet behandlet, da Høyesterett konkluderte med at det ikke var blitt informert om tips og fradrag ved ansettelsen. Selv om personalhåndboken beskrev ordningen, var det ikke grunnlag for å anta at arbeidstakerne hadde samtykket til ordningen.

Hva betyr dommen for arbeidsgivere?

Simployers rådgiver har sett nærmere på dommen og hva den kan få av betydning for arbeidsgivere. Det viktigste er at:

  • arbeidsgiver ikke gjennom styringsretten kan gjøre fradrag for arbeidsgiveravgift og kostnader for å administrere tipsordningen,
  • det er usikkert om arbeidstaker kan inngå avtale som åpner for slike trekk i tips, men det er i hvert fall ikke nok at arbeidsgiver informerer om slike trekk i en personalhåndbok eller tilsvarende,
  • arbeidsgiver kan stille krav om at tips samles inn og fordeles mellom ulike arbeidstakergrupper i virksomheten,
  • nystartede virksomheter kan forby arbeidstakerne å motta tips
  • etablerte virksomheter som ønsker å forby arbeidstaker å motta tips, må vurdere om et slikt forbud er i strid med avtaler eller langvarig praksis i arbeidsforholdet og
  • det ikke er avklart om arbeidsgiver kan gjøre fradrag i tips for kostnader til feriepenger og pensjonsinnskudd (dette er ikke behandlet av Høyesterett)

Har arbeidstaker rett på feriepenger av tips?

- Høyesterett har ikke behandlet dette spørsmålet, men tips anses som en gave fra gjesten, så det er tvilsomt om feriepenger kan kreves. Men det kan være mulig hvis det er avtalt eller har vært praksis i arbeidsforholdet, sier Gauslaa.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: