Arbeidsgiver kan ikke frata verneombudet vervet

Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver ikke frata verneombudet vervet i kraft av styringsretten. Det ble klart da det tidligere verneombudet i IKEA vant fram i saken mot sin tidligere arbeidsgiver.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
fredag 25. august 2023
Lesetid: 4 Minutter
Simployers HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Dommen i saken mellom hovedverneombudet og IKEA ble avsagt tirsdag denne uken. I dommen, som ennå ikke er rettskraftig, dømmes IKEA for ugyldig å ha tatt fra mannen tillitsvervet.

- Dommen understreker og tydeliggjør et stort ansvar for arbeidstakere ved at det kun er de som kan avsette et verneombud, sier HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, Karoline Dystebakken.

Verneombud velges av arbeidstakerne

IKEA fratok hovedverneombudet vervet på grunn av det de mente var store samarbeidsproblemer og varslingssaker mot han. Det er et viktig prinsipp at verneombud velges av og blant arbeidstakerne, og retten legger til grunn at arbeidsgiver da ikke kan bruke styringsretten til å frata et verneombud rollen.

- Det er i så fall de ansatte som må gjøre det ved å gi uttrykk for manglende tillit til verneombudet og kreve nytt valg. Dette kunne med fordel vært tydeligere i regelverket. Når det er for lite informasjon og kompetanse om hva rollen innebærer er vår erfaring at det blir vanskelig å få gjennomført gode valg og ikke minst å oppnå formålet med å ha en vernetjeneste, sier Dystebakken.

- Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at alle er kjent med hva det ligger i å være verneombud, sier hun. 

Hva kan arbeidsgiver gjøre? 

Verneombudets rolle er å si ifra og skal også kunne være kritisk. I den ferske dommen legger Oslo tingrett til grunn at dette ikke vil kunne være mulig dersom verneombudet risikerer å bli fratatt valget.

- Større åpenhet, medarbeiderengasjement og tilbakemeldingskultur er en viktig trend i tiden. Da må det være rom både for negative og positive ytringer for alle og spesielt for verneombudet, kommenterer Dystebakken.

Arbeidsgiver har ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø og en velfungerende vernetjeneste, men hva hvis verneombudet ikke fungerer eller motarbeider arbeidsmiljøarbeidet? 

- Det er samarbeid mellom arbeidsgiver og verneombud som er det sentrale. Arbeidsgiver må legge til rette for samarbeid med god opplæring, involvering, informasjonsdeling og samarbeidsarenaer i det daglige.  Arbeidsgiver må også sette arbeidstakerne i stand til å gjennomføre gode valg ved å øke kunnskapen om hva verneombudsrollen innebærer generelt og konkret i sin virksomhet. Verneombudet på sin side må også ta ansvar for å formidle rollen i virksomheten, på egenhånd og sammen med arbeidsgiver, sier Dystebakken.  

- Ikke motparter

Et verneombud er en viktig del av partssamarbeidet på arbeidsplassen. I møte med ledere og verneombud opplever Simployers rådgivere en tendens til at de ser på hverandre som motparter.

- Det er viktig å huske at man har et felles mål og er på samme lag. Mange ser det dessverre ikke sånn. Men det handler ikke om at man alltid er enig, men å spille hverandre gode. For et arbeidsmiljø der medarbeiderne er friskere når de går fra jobb enn da de kom, sier hun.

Simployers rådgiver understreker at arbeidsgiver selvsagt må kunne ta det opp dersom samarbeidet med verneombudet er utfordrende eller opplever at verneombudet går utover sitt mandat.

- I et slikt tilfelle må arbeidsgiver legge frem hva som er utfordrende og la verneombudet få gi sitt syn på saken og sammen finne frem til gode justeringer og skape forståelse for hverandres rolle.  Ikke noen arbeidsplass er tjent med en vernetjeneste som ikke fungerer, sier Dystebakken.

Et stort ansvar for arbeidstaker 

Simployers rådgiver mener at arbeidstakerne har et stort ansvar når de skal velge verneombud eller andre tillitsvalgte.

- Både ved å fremme de kandidatene man mener er best egnet til vervet, men også til selv å påta seg verv. Sist, men ikke minst, må man huske på sitt eget ansvar til å bidra. Hver enkelt arbeidstaker har en selvstendig medvirkningsplikt, blant annet til å si ifra, fremme saker og gi innspill – også hvis man mener vernetjenesten ikke fungerer optimalt. Og har arbeidstaker sagt ifra, har arbeidsgiver selvsagt fortsatt både rett og plikt til å ta tak i dette.

- Selv om arbeidsgiver ikke kan avsette verneombudet, må arbeidsgiver følge opp og sammen med arbeidstakerne finne egnende tiltak for å forebygge eller rette opp i utfordringer rundt vernetjenesten, avslutter Dystebakken.  

5 råd for å sikre godt samarbeid med verneombudet 

  1. Sørg for at alle i virksomheten har god kompetanse om hva vernetjenesten skal bidra med, og synliggjør hvordan de faktisk bidrar
  2. Sørg for at verneombudet har nødvendig opplæring og tilstrekkelig tid til å utføre arbeidet 
  3. De gangene innspill fra verneombudet ikke fører til endret beslutning eller tiltak hos arbeidsgiver, sørg da for god informasjon om vurderinger som gjort og hvorfor beslutningen ble som den ble
  4. Skap gode samarbeidsarenaer; formelle og uformelle og vurder behov for justeringer ved nye verneombud. Ta jevnlig sitdowns for å trygge hverandre i rollen og styrke samarbeidet
  5. Ha stor takhøyde for tilbakemeldinger – også de kritiske, og gi klart uttrykk for at tilbakemeldinger og innspill verdsettes uansett. Påminn hverandre om ansvaret og hva arbeidsmiljøet er best tjent med 

 


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: