Kundehistorie:

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund er landets største særidrettsforbund med nesten 400 000 spillere hvorav over 100 000 er kvinner. Spillerne er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, over 1 800 klubber og drøyt 30 000 lag.

Organisasjonen har 230 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles cirka 330 000 kamper pr år. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 97 ansatte. NFFs omsetning i 2019 var på 915 mill kr.

- Verdien for oss med Simployer HRM er at vi oppleves som en profesjonell arbeidsgiver både for ledere og arbeidstakere.
Mette Sørlien HR-sjef, Norges Fotballforbund

Tekstversjon av intervjuene i videoen:

– Norges Fotballforbund er en av Norges største frivillige organisasjoner. Vi er en veldig viktig samfunnsaktør, jeg vil vel egentlig kalle det en folkebevegelse. Vi er cirka 100 ansatte i administrasjonen her på Ullevål stadion, og så er vi 100 ansatte ute i de 18 kretsene våre. For fotballforbundet er det viktig å være en profesjonell arbeidsgiver. En av HR sine hovedoppgaver er at vi skal sørge for at vi har riktig kompetanse til enhver tid, og at vi er riktig organisert. For HR er det viktig at vi skal støtte opp om NFF-driften, slik at NFF når sine strategiske mål. I Norges Fotballforbund har vi fire hovedmål i vår HR-strategi. Det er lederskap, medarbeiderskap, rekruttering og strategisk kompetanseutvikling, og vi bruker Simployer som et veldig viktig verktøy for å oppnå målene i HR-strategien, sier HR-sjef Mette Sørlien i NFF.

– Som mellomleder i sportsavdelingen i Norges fotballforbund, så er jo jeg opptatt av den daglige ledelsen på den måten at jeg ønsker å være i god kontakt med den enkelte og ikke minst svare raskt når de har spørsmål og det dukker opp ulike utfordringer, problemstillinger, dagligdagse utfordringer som ligger der. Sånn sett har jeg stor glede av Simployer. Simployer er aldeles strålende, for den varsler meg om at nå er det på tide å ta en samtale; nå er det på tide å lage en plan for hvordan arbeidet skal gå videre, og det tror jeg er viktig for meg å få den beskjeden sånn at vi da går raskt i samspill med arbeidstaker om veien videre, forteller Terje Liknes som er administrativ leder/seksjonsleder sportsadministrasjon i NFF.

– Verdien for oss i forhold til Simployer er at vi oppleves som en profesjonell arbeidsgiver både for ledere og for arbeidstakere. Alle personaldokumenter ligger nå lagret på den enkeltes profil, lett tilgjengelig for både leder og arbeidstaker. Det er enkelt å følge opp og registrere sykefravær og ferie. Det vi også oppnår er at det blir likere ledelse. Alle ledere blir rutet inn i et system, slik at uansett hvilken leder du har, så får du mer eller mindre samme oppfølging som systemet hjelper deg med. Det er gode muligheter for å ta ut ulike rapporter, alt fra ferie til sykefravær og kompetanse eksempelvis, utdyper Sørlien.

– Papirenes tid er forbi, vi må bare møte digitaliseringen, den er på vei så det suser, så minst mulig papir - mest mulig inn i Simployer, konkluderer HR-sjef Sørlien.

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund er landets største særidrettsforbund med nesten 400 000 spillere hvorav over 100 000 er kvinner. Spillerne er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, over 1 800 klubber og drøyt 30 000 lag.

Organisasjonen har 230 heltidsansatte/engasjerte og 130 000 tillitsvalgte. Det spilles cirka 330 000 kamper pr år. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 97 ansatte. NFFs omsetning i 2019 var på 915 mill kr.

Besøk nettsidene til Norges Fotballforbund