Simployer - Personalregister

HRM system fra Infotjenester


Har dere mange medarbeidere, er det mye personalinformasjon å ha kontroll på og holde oppdatert.

Sensitiv informasjon må beskyttes mot uautorisert innsyn, samtidig som at dere kanskje ønsker å tilgjengeliggjøre noe av personalinformasjonen, som igjen vil gjøre det enklere for alle å finne hvem som jobber med hva og i hvilken avdeling.

 

Snakk med oss om Personalregister

 

I personalregisteret vårt registrerer og vedlikeholder den enkelte medarbeider all relevant informasjon om egen person. Alle medarbeiderne har tilgang til personalregisteret via PC og mobil, og kan kjapt finne for eksempel kontaktinformasjon til en kollega.

Rollestyring ivaretar myndighetenes krav til personvern: Hva som skal være synlig og for hvem, velger dere selv.

people

HR
Fleksibel plattform for HR masterdata. Sikkert lagret og rollestyrt tilgang bidrar til høy datakvalitet og god oversikt for HR. 

person

Leder
Komplett oversikt over medarbeidere, inkl. rollebeskrivelser, tilhørighet og annen nyttig informasjon. Sikkert lagret, men enkelt tilgjengelig for leder og medarbeider.

person_outline

Medarbeider
Vedlikehold egen personalinformasjon enkelt via PC og mobil. Finn lett frem til personer i organisasjonen.

 

Hvor mye dere ønsker å lagre i personalregisteret, er opp til dere. Ved siden av kontaktinformasjon og tilhørighet, kan f. eks. relevant informasjon om allergier, telefontype, arbeidstøy og firmabil legges inn.

HR sparer tid på å finne riktig informasjon og får bedre oversikt og kontroll over virksomhetens samlede personalinformasjon.

check Dokumentasjon

lock_open Single sign-on

pan_tool Tilgangsstyring

cloud Skybasert

content_cut Kundetilpasset

mood Universelt utformet (WCAG 2.0)


En av flere byggeklosser

 

Personalregister er selve grunnsteinen i vårt HRM system. Simployer består av en rekke byggeklosser, eller moduler, som alle er laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.

Med Personalregister på plass er det enkelt å bygge på med de modulene dere har behov for. Uansett hva dere trenger i dag, så kan det være greit å vite at alt henger sammen. 
Ønsker du å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Finner du ikke din bedrift? klikk her


Simployer og Infotjenester


Historien til Infotjenester går tilbake til 1985. Fra dag én har oppdraget vårt vært å forenkle relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og vi satt standarden for hvordan oppgaver og prosesser innen HR kan profesjonaliseres.

Vår HRM-software, Simployer, er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Med 800.000 brukere er Simployer Norges største HRM system. Les mer om Infotjenester på infotjenester.no