Egne målinger setter fart på endringsarbeidet

Engasjement handler om å gjøre. Med kontinuerlige målinger av engasjementet kan du som leder sørge for at dere er på rett vei. For å få til endringer er det imidlertid viktig at du både kan måle engasjementet generelt og lage egne skreddersydde målinger. Slik gjør du det.
Kristofer Sandberg, onsdag 30. mars 2022
Lesetid: 3 Minutter

Å jobbe med pulsmålinger er en god metode for å øke engasjementet på arbeidsplassen. Ved kontinuerlige målinger av stemningen i organisasjonen, kan du som leder raskt iverksette tiltak som utgjør en forskjell. Men for å kunne omsette data og innsikter til handling, må pulsmålingsverktøyet kunne utføre standardmålinger og gi dere muligheten til å lage deres egne spørsmål som er skreddersydd for virksomheten og avdelingenes særegne utfordringer.

Slik virker det:

Med standardmålinger stiller du forskningsbaserte standardspørsmål som måler og gir innblikk i engasjementet generelt. Disse målingene er lette å komme i gang med, og dere kan enkelt sammenligne organisasjonen med andre. På denne måten får HR og ledelsen verdifulle kvantitative referansedata.

Standardmålinger er imidlertid ikke tilpasset spesielle situasjoner. Du kan ikke måle hvordan det går med en strategisk forretningsbeslutning eller følge opp delmålene til hvert team ved kun å bruke standardmålinger.

Da må du ha et verktøy som kan håndtere og lage egne spørsmål.

Med egne spørsmål kan dere rette fokus mot de spesifikke utfordringene og behovene i hele eller deler av organisasjonen. Ved å supplere standardmålinger med egne spørsmål, får dere altså innsikt i hvilke tiltak dere må iverksette for å nå målene. På den måten fører målingene til konkret endring mer i tråd med målene deres, utover bare å angi en generell trend for engasjement.

Muligheten til å lage egne spørsmål bør derfor være like nøye utviklet som standardmålingene. Det å bare kunne «legge til et eget spørsmål» (til standardmålingen) er altså ikke tilstrekkelig.

Last ned gratis: Guide til deg som skal begynne med pulsmålinger

I Simployer &frankly kan du både foreta standardmålinger og lage dine egne spørsmål. Standardmålingene våre bygger på et rammeverk med sju grunnleggende psykologiske drivkrefter. Modellen vår kan enkelt brukes til å gjøre korrelasjonsanalyser og finne tiltak som er relevante for resultatet. Verktøyet inneholder også et bibliotek med ferdige spørsmål du kan bruke eller modifisere i henhold til behov og ønsker. Du har altså full frihet til selv å lage egne spørsmål som helt og holdent er tilpasset behovene deres.

Ved å supplere standardmålingen med en egen måling (spørsmål dere lager selv eller velger fra biblioteket vårt) får du ikke bare et bilde av nåsituasjonen, men kan også gjøre konkrete endringer i tråd med forretningsmålene deres. 

Les også: Derfor er det viktig å måle engasjementet

Hvorfor er det viktig å kunne lage sine egne spørsmål?

  1. Du kan handle ut fra behovene og utfordringene som nettopp din virksomhet har
    Standardmålinger gir deg ikke alltid innsikt i hva som skjer i organisasjonen når det oppstår uventede hendelser som for eksempel koronapandemien. Da trenger du et fleksibelt verktøy som lar deg lage spørsmålene selv, eller som lar deg velge blant ferdige spørsmål innenfor det aktuelle temaet. Med standardmålinger kan det være vanskelig å måle og følge opp enkeltprosjekter eller å sette fokus på et spesielt team. Også da trenger du et fleksibelt verktøy som gir deg full kontroll over hvilke problemstillinger dere vil jobbe med.
  2. Redusert risiko for «spørsmålstretthet»
    Generelle og generiske spørsmål fører ofte til «spørsmålstretthet» med synkende svarprosent som resultat. Dette er et problem fordi en lav svarprosent svekker resultatets validitet. Risikoen er altså at du iverksetter tiltak på feil grunnlag. Når dere lager egne spørsmål, kan dere bruke begreper, formuleringer og vurderinger som dere er vant til fra organisasjonen, slik at målingen oppleves som relevant og deltakelsen øker. Når noe føles viktig og nært, får man lyst til å engasjere seg.

Enklere å omsette resultater til handling
Resultater fra målinger med egne spørsmål blir mer relevante for organisasjonen. Dette gjør det enklere å iverksette konkrete og engasjerende forbedringstiltak.

Kristofer Sandberg

Kistofer Sandberg jobbet med innhold, PR og markedsføring i Simployer &frankly.